Webinaropptak foreldrepakke

WEBINAROPPTAK FORELDREPAKKE

Har ditt barn nylig fått diagnose innen autismespekteret?

I disse tre webinaropptakene går vi gjennom de typiske trekkene som kan observeres i de ulike aldrene, hva det kan bety og ikke minst hva du, som forelder, kan gjøre for å støtte og hjelpe barnet ditt.

Hvert av opptakene er på 2 timer. Det vil være en del overlapp i innhold mellom de tre webinarene.

WEBINARENE KAN OGSÅ KJØPES ENKELTVIS (Kr 200,- pr. stk)

Aldrene er:

  • Barnehagealder (0-5 år)
  • Grunnskolealder (6-15 år)
  • Videregående skole-alder (15-18 år)

Webinarene er rettet mot foreldre hvis barn nylig har fått en diagnose innen autismespekteret, men kan med fordel også ses av andre pårørende, samt fagfolk i skole, avlastning og fritidstilbud, samt ansatte i ulike hjelpeinstanser som f.eks. PPT, BUP og Habiliteringstjenesten.

Ved kjøp av opptakene får du også PDF'er av lysbildene som benyttes for hvert webinaropptak. 

OBS! I opptakene sies det at man kan stille spørsmål underveis. Dette gjaldt kun for de som deltok på webinarene når de ble sendt direkte.

Foredragsholder: Torill Fjæran-Granum

NB! Webinaropptakene og PDF 'ene dekkes av Åndsverksloven, som innebærer at videresalg og videreformidling av verket utover privat bruk, ikke er tillatt.

Les Åndsverksloven her

PRIS: Kr. 495,-

Dersom du handler for en skole, barnehage eller annen virksomhet, og trenger faktura, send  en e-post med din bestilling til post@spiss.no

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Order summary

webinarpakke foreldre

Webinaropptak foreldrepakke

Har ditt barn nylig fått diagnose innen autismespekteret?

NOK 495
Totalt beløp NOK 495

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375