Kartlegging av arbeidsferdigheter

KARTLEGGING AV ARBEIDSFERDIGHETER

Praktisk om kartlegging av forutsetninger for studier og jobb

Denne E-boken er laget spesielt for deg som skal gi råd om studie og yrkesvalg til personer som har autistiske vansker, men som, på grunn av sitt intellektuelle nivå, sikter mot det ordinære arbeidsmarkedet. De vi snakker om her er personer som vanligvis har diagnoser som høytfungerende autisme eller Asperger syndrom. Dette er mennesker med normal til over normal intelligens som, til tross for sin tilsynelatende ”normalitet”, likevel har til dels store vansker med sosial fungering, kommunikasjon og fleksibilitet.

E-boken inneholder en teoridel som forklarer bakgrunnen for kartleggingsverktøyet og beskriver hvordan forfatteren tenker det vil være hensiktsmessig å jobbe med rådgiving for personer med ASD, når det gjelder studier og arbeid. 

E-bokens andre del er selve kartleggingsverktøyet med intervjudel, analysedel og skjema for tilbakemelding.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i oppdatert versjon som E-bok: 2021

OBS! Du kan også kjøpe en egen Skjemapakke av de skjemaene som finnes i boken - for enklere bruk. Les mer om den her!

PRIS: Kr. 350,-

Dersom du handler for en skole, barnehage eller annen virksomhet, og trenger faktura, send  en e-post med din bestilling til post@spiss.no

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Order summary

E-bok Kartlegging

Kartlegging av arbeidsferdigheter

Praktisk om kartlegging av forutsetninger for studier og jobb

NOK 350
Totalt beløp NOK 350

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375