IVAS DIGITAL

IVAS DIGITAL

IVAS er et populært og mye brukt kartleggings- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset mennesker med autisme og IQ innen normalområdet. Nå er materiellet 100 % digitalisert, du får alt levert straks, rett til din e-postkasse!

Primære brukere av IVAS er ansatte innen PPT og på skoler, samt NAV og andre yrkesveiledere.

IVAS kommer i to hoved-deler, en for skole og en for studie/arbeid. Skole-delen er tilpasset elever fra og med 4. klasse og ut videregående skole og Studie/Arbeid-delen er tilpasset personer som har avsluttet videregående skole og enten vil ta videre studier eller få seg jobb.

IVAS-intervjuet skal hente systematisk informasjon om de behov eleven selv mener er viktig å ta hensyn til for å fungere godt i skolehverdagen. Selve intervjuet er delt i 9 kategorier/hovedtema og består av mange deltema. Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9. Vanligvis brukes ikke alle deltemaene for hver person, siden det vil være tema som ikke er aktuelle. Man kan også selv lage nye deltema tilpasset den man intervjuer.

IVAS DIGITAL kan gjennomføres på to måter:

 • Manuell gjennomføring: Direkte intervju med bruk av pyramideplate, ordkort og noteringsskjema
 • Digital gjennomføring: Intervju enten foran samme skjerm, eller ved å dele skjermer og ved bruk av exelskjemaet

Materialet er tilrettelagt slik at personen som blir intervjuet kan kompensere for sine vurderingsvansker ved å bruke denne skalaen på en konkret måte. 

Kategoriene i henholdsvis skole- og studie/arbeid-delene er:                      

 1. Skoleaktiviteter/fag  / Mitt syn på studie/arbeid 
 2. Arbeidsmåter 
 3. Læringsstil 
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet
 5. Stress 
 6. Sosialt samspill 
 7. Sosial forståelse
 8. Selvstendighet
 9. Autisme 

Dette får du når du kjøper IVAS DIGITAL

 • Manual med bakgrunnsteori og intervjuguide
 • Exelskjema for digital bruk, skoledel og studie/arbeid-del
 • Skåringsskjema i Word for notering, skoledel og studie/arbeid-del
 • Oversikt over inngangsspørsmål til alle kategorier i begge deler
 • Rapportmal
 • Utskrivbare ordkort til skoledel og studie/arbeid-del
 • Utskrivbare pyramideplakater, en i A3 format og en i 2xA4 format
 • Instruksjonsvideo på 35 minutter om bruk og tolkning av IVAS DIGITAL

Alt dette sendes deg altså digitalt - rett til din E-postkasse!

Forfattere: Ellen Kleven & Unni Andersen, Red: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2022. 

PRIS: Kr. 850,- (inkl. MVA)

Dersom du handler for en skole, barnehage eller annen virksomhet, og trenger faktura, send  en e-post med din bestilling til post@spiss.no

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

fakturaadresse

Bestillingssammendrag

Ivas Digital eske

IVAS DIGITAL

Et informasjons- og kommunikasjonsverktøy tilpasset personer med autisme og evnenivå innenfor normalområdet.

NOK 680
Totalt beløp NOK 680

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Husk å lagre alle dokumentene på din egen maskin!

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375