Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

I dette kurset lærer du å identifisere, forebygge, dempe og håndtere skoleangst, inkludert mangelfull eller manglende skoledeltakelse og delvis eller fullstendig skolefravær, hos elever med utviklingsforstyrrelser. Enten du har en spesifikk person i tankene når du oppsøker denne kompetansen, eller du ønsker å bli en ressursperson på området, så vil dette kurset gi deg kompetansen du trenger!

Etter endt kurs vil du kunne:

• Identifisere tidlige tegn på skoleangst hos elever med utviklingsforstyrrelser
• Finne fram til mulige årsaker til elevens skoleangst og eventuelt reduserte skoledeltagelse
• Forebygge utvikling av skoleangst
• Velge effektive strategier for å dempe og redusere skoleangst
• Tilpasse undervisning og hvordan du møter eleven, til elevens læringsstil, nivå, dagsform og kommunikasjon
• Møte eleven ved hjelp av lavaffektive strategier
• Sette inn effektive tiltak for å tilbakeføre elever med skoleangst til skolen
  og mye mer!

Kurset har 7 moduler:

Modul 1: Om hva skoleangst innebærer, om de ulike diagnosene og om hvordan skoleangst kan identifiseres hos disse elevene. Du vil også lære om vanlige vegringsstrategier og om hvordan du kan kartlegge mulige årsaker til redusert skoledeltakelse.

Modul 2: Om mulige årsaker til skoleangst inkludert risikofaktorer, hva en PDA-profil innebærer, samt andre mulige årsaker. Du vil også få kunnskap om en stressmodell og hvordan denne kan brukes både for å kartlegge stressfaktorer og for å regulere elevens belastninger.

Modul 3: Om forebygging av skoleangst, som hva det er viktig å vite om den enkelte elev, hvordan du best kan tilrettelegge og hvordan voksnes væremåte har betydning. Du vil lære om affektmodellen, lavaffektiv tilnærming og PDA-strategier, samt om anbefalte metoder og hjelpemidler.

Modul 4: Om hva motivasjon er, samt om ulike motivasjonsmetoder. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan tilpasse motivasjonsarbeidet til ulike elever og tema. 

Modul 5: Om ulike tiltak du kan iverksette når skoleangst er under utvikling og om tilpassing av undervisning og hvordan du møter eleven når det gjelder læringsstil, nivå, dagsform og kommunikasjon. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan registrering av tiltakenes effekt.

Modul 6: Om hva du kan gjøre for å hjelpe eleven tilbake til skolen, når eleven allerede har begynt å holde seg hjemme og om hvordan skole og hjem kan holde kontakten, hvordan du starter prosessen med tilbakeføring til skolen og om alternativer til å komme tilbake til skolen.

Modul 7: Bevis på bestått kurs. Du får 50 spørsmål fra hele kurset. Dersom du vil, kan du svare på disse spørsmålene. Når du har minimum 85% riktige svar, vil du få et sertifiseringsbevis.

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Order summary

Skoleangst image card NY

Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

Bli en god støttespiller for eleven!

NOK 12.500
Totalt beløp NOK 12.500

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Du har 14 dagers ubetinget angrefrist fra påmelding - uansett grunn!

Prøv selv, er du ikke fornøyd får du pengene tilbake!
(Gjelder kun private kunder)

Dette sier noen av de tidligere kursdeltakerne:testimonials  1 SKATestimonials 2 SKADette er inkludert i kursprisen:

  • 6 moduler med i alt 34 videoleksjoner med faglig innhold på temaet skoleangst hos elever med utviklingsforstyrrelser
  • 1 ekstra BONUS-modul som gir deg muligheten til å få et sertifiseringsbevis som dokumenterer at du har bestått kurset
  • Medlemskap i lukket Facebook-gruppe, der du kan drøfte, dele og undre sammen med andre kursdeltakere og kursleder
  • Spørsmål & Svar-side i kursportalen der du kan legge inn dine spørsmål og kommentarer og få svar innen kort tid, samt lese spørsmål og svar fra tidligere kursdeltagere
  • Egne BONUS-webinarer basert på kursdeltakernes ønsker. Opptak av tidligere bonuswebinar finnes også i kursportalen
  • Månedlige spørsmål & svar-møter på Zoom der du får direkte svar på det du lurer på. Møtene blir tatt opp og lagret i kursportalen 
  • Tilgang til alt dette i et helt år fra påmelding!

VELKOMMEN PÅ KURS!

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375