Webinaropptak Vil du snakke med meg?

VIL DU SNAKKE MED MEG?

Et 2 timer langt webinaropptak om å tilrettelegge og trene kommunikasjonskompetanse for personer med autisme og verbalspråk.

I dette webinaret fokuserer vi på de med autismetilstander som har verbalspråk, ofte tilsynelatende godt språk. De har et greit ordforråd og benytter tale som sin kommunikasjonsform, enten det er støttet av andre kommunikasjonshjelpemidler eller ikke.

Som du kanskje vet, kan selv de som tilsynelatende snakker helt normalt, også ha vansker med kommunikasjonen. Det er forskjell på å beherske et språkverktøy (f.eks. tale) og å kunne kommunisere. Å kommunisere effektivt innebærer å kunne formidle slik at andre forstår deg og å kunne forstå det andre formidler slik de ønsker du skal forstå det. Og det er akkurat dette som kan være en utfordring, selv for mennesker som fungerer godt i hverdagen. Det innebærer at det kan bli mange misforståelser begge veier og på grunn av det, mange frustrasjoner i møte med andre mennesker.

I webinaret presenterer vi ulike innfallsvinkler, metoder og hjelpemidler som kan bidra til å gjøre misforståelsene færre og mestringen av kommunikasjon bedre. Du får også med en PDF av de lysbildene som benyttes i webinaret.

(De som deltok på det direktesendte webinaret fikk også en Fuelbox tilpasset ungdom og voksne med ASD. Denne er ikke lenger mulig å kjøpe.)

Webinaropptaket og PDF’en dekkes av Åndsverksloven, som innebærer at videresalg og videreformidling av verket utover privat bruk, ikke er tillatt. 

Foredragsholder i webinaret er Torill Fjæran-Granum.

PRIS: Kr. 350,-

Dersom du handler for en skole, barnehage eller annen virksomhet, og trenger faktura, send  en e-post med din bestilling til post@spiss.no

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

fakturaadresse

Order summary

Vil du snakke med meg High1

Webinaropptak Vil du snakke med meg?

Å tilrettelegge kommunikasjon for personer med autisme og verbalspråk

NOK 280
Totalt beløp NOK 280

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375