Mini E-bok Motivasjon

MOTIVASJON

Motivasjon er et begrep vi kan legge mye forskjellig i - og det gjør vi. Hva vi tenker på som motivasjon, å motivere og å være motivert, formes både ut fra de erfaringene vi har og ut fra det vi har lært og observert, samt ikke minst ut fra de holdningene vi har til menneskelig atferd og læring. I denne Mini E-boken beskriver jeg derfor kun noen få måter å tenke om motivasjon på - ikke alle vil være enige i min framstilling, men noen vil.

Jeg vil forsøke å beskrive de største uenighetene, men jeg vil ikke klare å fange alle ulike nyanseforskjeller i oppfatninger rundt dette egentlig ganske vide temaet. Det jeg presenterer i denne e-boken er altså IKKE en fasit, men heller et innspill til og et forsøk på å sortere i en, noen ganger og i noen sammenhenger, ganske intens debatt.

I tillegg ønsker jeg å komme med konkrete forslag til hvordan man, etter min erfaring, kan bidra til å øke egen og andres motivasjon i situasjoner der det oppleves viktig at du selv eller den du hjelper gjennomfører noe.

E-boken er på i alt 38 sider.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum, 2022

Pris: Kr. 55,-

Dersom du handler for en skole, barnehage eller annen virksomhet, og trenger faktura, send  en e-post med din bestilling til post@spiss.no

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.
Order summary
NS Motivasjon bilde

Mini E-bok Motivasjon

Hva er motivasjon og hvordan kan vi motivere andre?

NOK 55
Totalt beløp NOK 55

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375