Autismevennlig Tilrettelegging

Autismevennlig Tilrettelegging

Dette nettkurset handler om hvordan vi tilrettelegger, strukturerer og visualiserer for autistiske mennesker og andre med tilsvarende behov for oversikt og forutsigbarhet. Innholdet i kurset er sterkt inspirert av  metoden og filosofien TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children), i tillegg til erfaringer og refleksjoner fra et langt yrkesliv som spesialpedagog i autismefeltet. 

Når du har fullført kurset kan du:

 • Identifisere behov for ulike former for tilrettelegging
 • Kjenne igjen gode og dårlige tilretteleggingstiltak og gjøre noe med det
 • Velge effektive tilretteleggingstiltak for den eller de du skal hjelpe
 • Tilpasse tilretteleggingen til personens alder, fungering og behov
 • Fremme forutsigbarhet, oversikt og selvstendighet hos personen du tilrettelegger for
 • Bli en ressurs når det gjelder tilrettelegging for personer med behov for forutsigbarhet, oversikt og økt selvstendighet

Kurset har 8 moduler og tilsammen 50 leksjoner og nesten 10 timer med videoleksjoner!

1: Hva menes med tilrettelegging: 9 leksjoner, beregnet tid: 2 uker

I denne modulen ser vi på hvorfor tilrettelegging er viktig, hva som er hensikten med tilrettelegging og hva tilrettelegging innebærer i praksis. Vi ser på de ulike elementene tilrettelegging består av som visualisering, strukturering, konkretisering, rutiner og personlig tilpassing.

Modul 2: Kartlegging: 8 leksjoner, beregnet tid: 2 uker

I denne modulen blir du kjent med ulike typer kartleggingsverktøy du kan bruke for å identifisere tilretteleggingsbehov hos den eller de du ønsker å hjelpe. Vi ser på IVAS, Sånn vil jeg ha det og UtYr, på TEACCH-kartleggingene PEP 3 og TTAP, samt på andre måter å finne ut av hva slags tilrettelegging en person har behov for.

Modul 3: Fysisk struktur: 6 leksjoner, beregnet tid: 1 uke

I modul 3 handler det om fysisk struktur, hvordan man kan møblere, organisere og merke omgivelsene på en hensiktsmessig måte. Vi ser på ulike måter å tilrettelegge de fysiske omgivelsene på, for å fremme forutsigbarhet, oversikt og selvstendighet for de som oppholder seg der.

Modul 4: Rammestruktur: 6 leksjoner, beregnet tid: 1 uke

Rammestruktur handler om å skape rammer rundt og oversikt over et gitt tidsrom. Det betyr å lage og benytte ulike typer planverktøy for f.eks. årsplan, månedsplan, ukeplan og dagsplan. Vi ser på både innhold i og utforming av ulike planer, samt på hvordan disse planverktøyene kan bli en viktig del av tilretteleggingen.

Modul 5: Situasjonsstruktur: 6 leksjoner, beregnet tid: 1 uke

I denne modulen dreier leksjonene seg om strukturen rundt en bestemt situasjon, som for eksempel en skoletime, en arbeidsøkt, eller en butikktur. Verktøyet her er ofte det vi kan kalle arbeidslister eller arbeidsplaner. Vi vil se på ulike måter å tilrettelegge for  denne type situasjoner.

Modul 6: Oppgavestruktur: 7 leksjoner, beregnet tid: 1 uke

Oppgavestruktur er strukturen rundt en enkelt oppgave innenfor en situasjon. Hvis arbeidsplanen handler om gjennomføring av en handletur, kan oppgave strukturen eller bruksanvisningen for eksempel dreie seg om hvordan man betaler i kassen eller hvordan man pakker ned varene. I denne modulen utforsker vi ulike måter å tilrettelegge dette.

Modul 7: Kommunikasjon; 6 leksjoner, beregnet tid: 1 - 2 uker*

Kommunikasjon handler om å formidle og forstå. Veldig ofte må dette tilrettelegges for helt spesifikt. I modulen ser vi på ulike språkverktøy og hjelpemidler for å tilrettelegge for å kunne formidle egne tanker og behov og å kunne forstå hva andre forsøker å formidle. Leksjonene er delt i kommunikasjons-tilrettelegging for henholdsvis personer med godt talespråk og personer med mangelfullt eller manglende talespråk.

*Velger du å se kun leksjonene for en av gruppene beregner vi tiden til 1 uke, ser du leksjoner for begge grupper, beregner vi 2 uker.

Modul 8: Avsluttende QUIZ, 2 leksjoner, beregnet tid: 1 uke

For å få godkjent kurset må du svare minst 85% rett på i alt 50 spørsmål fra hele kurset. Som belønning for strevet får du et personlig dokument som viser at du har bestått kurset og hva du har lært underveis! Og det kan være fint å ha når du skal dokumentere egen kompetanse!

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

Bestillingssammendrag

Produkt kort autismevennlig tilrettelegging

Autismevennlig Tilrettelegging

Lær å tilrettelegge for et likeverdig liv for autister!

NOK 10.500
Totalt beløp NOK 10.500

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Du har 14 dagers ubetinget angrefrist fra påmelding - uansett grunn!

Prøv selv, er du ikke fornøyd får du pengene tilbake!
(Gjelder kun private kunder)

Dette er inkludert i kursprisen

 • 8 moduler med totalt 50 leksjoner
 • 7 Bonus-PDF'er med mange eksempler og maler til fri bruk
 • Nesten 10 timer med undervisningsvideoer
 • 6 gratis e-bøker på relevante tema i kurset (verdi Kr. 550,-) 
 • Frihet til å jobbe med kursinnholdet i eget tempo, når det passer deg og fra hvor du ønsker å jobbe
 • En refleksjonsoppgave til hver leksjon og en praktisk oppgave til hver modul 
 • Eget passordbeskyttet forum der svar på oppgaver og andre undringer og kommentarer kan deles med medstudenter og kursleder
 • Nedlastbare PDF’er av lysbildene til alle leksjonene
 • Medlemskap i en lukket Facebook-gruppe sammen med andre kursdeltakere og kursleder
 • Tilgang til passord-beskyttet kursportal
 • Månedlige spørsmål & svar møter via Zoom inkludert i prisen 
 • Mulighet til å få dokumentasjon av bestått kurs
 • Tilgang med en gang du melder deg på, og i et helt år fra påmelding!

Velkommen på kurs!

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375