Sensorisk Profil Sjekkliste

SENSORISK PROFIL SJEKKLISTE (SPC-R)

Sensorisk Profil Sjekkliste er en kartleggingspakke for å finne ut av en autistisk persons sensoriske profil.

Mange autistiske mennesker både opplever og reagerer annerledes og unikt på ulike sanseinntrykk. Dette kan være både til glede for personen, men også utfordrende i noen sammenhenger.

I kartleggingsverktøyet Sensorisk Profil Sjekkliste kartlegges 20 ulike sensoriske fenomen som ofte forekommer hos autistiske personer. Vi ser på i alt 7 sansekanaler; syn, hørsel, taktilsans, smak, lukt, vestibulærsans og proprioseptiv sans for hver av de 20 fenomenene.

Kartleggingen er et intervju på i alt 232 påstander som  de som intervjues skal ta stilling til; stemmer dette slik personen var før, stemmer det slik det er nå, eller stemmer det ikke for den personen vi har fokus på. De som intervjues kan være foreldre, andre nærpersoner og i enkelte tilfeller også autisten selv. Den som utfører intervjuet bør være en fagperson med kompetanse på autisme og sensoriske annerledesheter.

Kartleggingspakken består av 4 filer:

  1. Intervjuskjema i Exel, lagt opp til å kunne brukes digitalt med e som intervjues, kan fylles ut direkte
  2. Intervjuskjema på PDF, lagt opp til å brukes manuelt i et rom der man fysisk er sammen med de som skal intervjues
  3. En manual for hvordan materiellet skal brukes, inkludert et utdrag fra Olga Bogdashinas bok "Persepsjon hos personer med autisme og Aspergers syndrom" der hun beskriver anbefalte tiltak knyttet til de fenomenene man kartlegger
  4. En mal for rapport i Word-format som kan fylles rett inn i, der man både oppsummerer kartleggingen og kommer med forslag til tiltak

Alt dette sendes deg rett til din E-postkasse med en gang du har betalt!

Forfattere: Olga Bogdashina (oversatt til norsk av Ellen Ekevik) og Torill Fjæran-Granum

Utgitt digitalt i 2023 

PRIS: Kr. 550,- (inkl. MVA)

Dersom du handler for en skole, barnehage eller annen virksomhet, og trenger faktura, send  en e-post med din bestilling til post@spiss.no

Sjekk ut

Vennligst dobbeltsjekk e-postadressen din.
Vi sender kvittering og annen viktig informasjon til denne e-posten.

fakturaadresse

Order summary
spcr kort

Sensorisk Profil Sjekkliste

Kartleggingspakke for å kartlegge sensorisk profil hos en autistisk person

NOK 440
Totalt beløp NOK 440

Betalingsinformasjon

Alle transaksjoner er sikret ved hjelp av 256-bit kryptering.

Husk å lagre alle dokumentene på din egen maskin!

Fjæran-Granums spisskompetanseservice · Rådmann Paulsensgate 30 · 1461 Lørenskog · Norge · Org. nr. 981711688 · (+47) 91304375