30 minutter Gratis konsultasjon

Forespørsler om hva SPISS kan bidra med og enkelt-spørsmål angående spesifikk sak.

Foregår på Zoom - husk å oppgi e-postadresse!

Torill Fjæran-Granum
30 minutes
Zoom
Times shown in