Torill Fjæran-Granum

Torill Fjæran-Granum

Spesialpedagog / Daglig leder

Telefon: +47 913 043 75

E-post: torill@spiss.no 

Firmanavn: Fjæran-Granums Spisskompetanseservice / SPISS

Org.nr: 981 711 688 MVA

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Rådmann Paulsensgate 26, 1461 Lørenskog

Torill Fjæran-Granum grunnla SPISS i 2000 og har siden 2007 jobbet fulltid i virksomheten. Hun har jobbet innen autismefeltet i ulike sammenhenger siden 1986. Torill er grunnutdannet førskolelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk spesialisert på autismespektertilstander.

Torills spesialområder hos SPISS er ungdom og voksne med ASD, herunder par-samtaler, ulike praktiske strategier og empowerment, samt barn i barnehagealder. Hun jobber også mye med tilrettelegging i fht barnehage, skole, arbeid og bolig, samt med kommunikasjon, sosiale ferdigheter og psykoedukasjon. Torill arbeider videre mye med personer med en annerledes funksjonsprofil som for eksempel PDA og FRU og blir ofte brukt som veileder hos familier av barneverntjenesten.

Torill er kjent som en meget god og engasjert foredragsholder og er mye brukt av både offentlige og private kursarrangører. Tema hun ofte holder kurs i er blant annet kommunikasjon, PDA, autisme i barnehagen, tilrettelegging for selvstendighet, samarbeid mellom ulike arenaer og mye mer.

Torill er forfatter og medforfatter til flere av SPISS Forlags utgivelser og har også fått flere artikler publisert i ulike fagtidsskrifter.

Torill har ansvar for driften av SPISS Forlag og for daglig drift og administrasjon i SPISS, inkludert saksfordeling, markedsføring og SPISS sin faglige profil.

03.10.2016 13:50