Våre verdier

Tillit, kunnskap, integritet og trygghet

 

 

Vi i SPISS vet at alle mennesker har like stor verdi og anerkjenner at alle mennesker, uavhengig av diagnoser, fungering og alder, har krav på respekt, anerkjennelse og ikke minst kontroll over eget liv. Vi vil derfor bestrebe oss på å legge til rette for den enkeltes egenkontroll så godt det lar seg gjøre.  I vårt arbeid er det de vi jobber for og med som skal sette standard og avgjøre hvor vi skal med jobben.

Våre kjerneverdier er Tillit, Kunnskap, Integritet og Trygghet

Tillit

Vi tror at tillit som grunnlag er viktig for å kunne gi god bistand og mener derfor at det er avgjørende å ha fokus på å skape gode relasjoner. Vi tenker at det er i møtet mellom oss og i dialogen vi har at relasjonene mellom oss og de vi skal bistå skapes. For å klare å bygge relasjon og skape tillit må vi være ydmyke nok til å forstå at vi ikke forstår alt og tydelige nok i å vise hvem vi er som personer.

tillit lite
kunnskap

Kunnskap

Vi bruker kunnskap og erfaringer for å oppnå mål og delmål i arbeidet. For å inneha den rette kunnskapen i hver enkelt sak, mener vi det er viktig å ta utgangspunkt i de vi skal bistå, der de er, det de ønsker, det de er opptatt av. Vi lytter til de som “har skoene på” og er nysgjerrige og åpne i møte med andre. Vi vet at vi har mye å lære.

Integritet

Vi bestreber oss på å tenke kreativt, se muligheter og lage løsninger som er beregnet for hver enkelt. Vi er bevisste på at vi ikke er tilstede for å ta kontroll over den eller de vi jobber for, eller forme dem til noe annet enn de er eller ønsker å være, men for å hjelpe dem til størst mulig grad av selvkontroll og medbestemmelse. Vi respekterer det enkelte menneskes og familiers valg og vil gjøre det vi kan for å skreddersy vår bistand i tråd med de enkeltes livsstil, verdier, valg, ønsker og behov.

integritet
trygghet lite

Trygghet

Vi er opptatt av at de vi arbeider for og samarbeider med skal føle seg trygge i relasjon med oss. Derfor vil vi være tydelige, ærlige og redelige. Vi gjør det vi har sagt at vi skal gjøre og vi sier i fra dersom det er noe vi må endre eller som vi undres over. Vi har taushetsplikt og vil ikke bringe noe videre uten å enten ha fått tillatelse eller å informere om hva vi MÅ ta videre, til hvem og hvorfor. Vi gjør ikke noe bak din rygg.