Ingen henvisning nødvendig


 

 

SPISS er 100% privat drevet og er ikke en del av det offentlige hjelpeapparatet. Det innebærer blant annet at det ikke er nødvendig med henvisning fra fastlege eller andre instanser for å få hjelp av oss.

Dersom du ønsker kontakt med oss kan du enten kontakte den av oss du ønsker å få hjelp av, eller henvende deg til daglig leder, dersom du er usikker.

Du kan kontakte oss på følgende måter: 

  • Via telefon 
  • På e-post 
  • Via Messenger/Facebook