Silje Gislefoss Netland

Vernepleier / Spesialpedagog

 


Silje nettside (2)

Silje startet samarbeidet med SPISS i mars 2020. Hun er vernepleier med master i spesialpedagogikk og har grunnfag psykologi og praktisk pedagogisk utdanning og mellomlederutdanning. Silje har jobbet i hjemmetjenesten som vernepleier og leder, i koordinerende team i Tromsø kommune som koordinator, i skolen som mellomleder, miljøterapeut og lektor. I skolen jobbet hun med spesialundervisning og elever med ulik grad av utviklingshemning og/eller autisme samt andre type lærevansker. 

Silje er en mye brukt og populær foredragsholder. Hun er kjent for å være engasjert, tankevekkende og spennende og snakker gjerne om kommunikasjon, tilrettelegging og struktur, samt bruk av tvang og makt opp mot lovverk. Hun gir også praktiske kurs i håndtering av utagerende atferd.

SPESIALFELT:

  • Bruk av tvang og makt i skole, hjem og på andre arenaer
  • Håndtering av utagering, voldelig og annen utfordrende atferd
  • BPA-ordninger
  • Tilrettelegging for selvstendig mestring
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon

Klikk her for å se Siljes egen nettside!

E-post: Silje@spiss.no 

Telefon: +47 91752151

Firmanavn: Rom for Mestring og Utvikling

Org.nr: 915 165 680

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Hestnestangen 11, 4633 Kristiansand

logo Silje