Silje Gislefoss Netland

Vernepleier / Spesialpedagog

 


Silje (3)

Silje startet samarbeidet med SPISS i mars 2020. Hun er vernepleier med master i spesialpedagogikk og har grunnfag psykologi og praktisk pedagogisk utdanning og mellomlederutdanning. Videre har hun instruktørutdanning i Løvstad-metoden, pedagogisk og terapeutisk mestring av vold på arbeidsplassen. Arbeidserfaringen til Silje strekker seg fra 1995. Hun har jobbet i hjemmetjenesten som vernepleier og leder, i koordinerende team i Tromsø kommune som koordinator, i skolen som mellomleder, miljøterapeut og lektor. I skolen jobbet hun med spesialundervisning og elever med ulik grad av utviklingshemning og/eller autisme samt andre type lærevansker. 

Silje er opptatt av kommunikasjon, tilrettelegging og struktur. Hun har også jobbet mye med å utvikle hensiktsmessig atferd og er opptatt av grensesetting opp mot lovverk rundt bruk av tvang og makt.

Silje er en mye brukt og populær foredragsholder. Hun er kjent for å være engasjert, tankevekkende og spennende og snakker gjerne om tema som blant annet tilrettelegging hjemme og på skolen, bruk av tvang og makt i skolen.

Klikk her for å se Siljes egen nettside!

E-post: Silje@spiss.no 

Telefon: +47 91752151

Firmanavn: Rom for Mestring og Utvikling

Org.nr: 915 165 680

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Ilevegen 2, 9017 Tromsø

logo Silje