Steinar Skomedal

Spesialpedagog

 


Steinarbilde

Steinar begynte i SPISS januar 2018. Han har hovedfag i pedagogikk fra Blindern og har tidligere jobbet som lærer ved Nordvoll skole og autismesenter i Oslo, samt ved en barnevernsinstitusjon i Ås.

Steinar har lang erfaring med personer med utfordrende atferd og derfor er en av spesialitetene hans  i SPISS håndtering av utfordrende atferd. Han jobber også med skolevegring/annen vegringsproblematikk,  tilrettelegging og strukturering av barns hverdag og skolegang, utvikling av funksjonelle verktøy for kommunikasjon og utvikling og innføring av ulike motivasjonssystemer. 

Steinar holder gjerne kurs om skolevegring og motivasjonsstrategier.

E-post: steinar@spiss.no

Telefon: +47 97066302

Firmanavn: Steinar Skomedal

Org.nr: 920 236 340

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Nedslagsveien 8, 0687 Oslo

spisslogo SS