Inger Mohus

VeilederInger M

Inger Mohus begynte samarbeidet med SPISS i mai 2021. Hun har yrkesbakgrunn i kontor og salg, og har blant annet drevet butikk, nettbutikk og messevirksomhet, samt jobbet som hjelpemedarbeider på sykehjem og drevet familie-barnehage for kommunen.

Inger har massiv egenerfaring som forelder til barn med utfordringer. Hun har tre voksne barn med diagnoser; en datter med ADHD og to sønner med henholdsvis Asperger syndrom og Atypisk autisme, begge gutter med tilleggsvanskene angst og depresjon. Gjennom sine barn har Inger fått lang erfaring med de fleste deler av hjelpeapparatet, på godt og vondt. Inger har i tillegg til å jobbe aktivt på full tid med sine egne barn gjennom hele deres oppvekst, engasjert seg på både individuelt, systemisk og politisk nivå når det gjelder autismebefolkningen generelt. Hun har via selvstudier siden 2007 skaffet seg grundig praktisk og teoretisk kompetanse på autismefeltet. Inger har også deltatt i møter på Stortinget og i EU departementet. Hun har i tillegg bidratt i Håndbok for Miljøterapi og har gitt veiledning hos flere familier med tilsvarende problemstillinger. Inger er opptatt av miljøterapi i hjemmet og tilrettelegging i skole og ellers i samfunnet, samt å fremme personer med autisme og deres familier sine rettigheter og behov.

Scott bor sammen med Inger og kan være med henne på jobb. Vi finner ut om det passer i din sak, sammen!

scott 2

E-post: inger@spiss.no

Telefon: +47 92214932

Firmanavn: Mohus AS

Org. nr: 921 595 905

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Ekkoveien 27A, 1341 Slependen

spisslogo IM