Inger Mohus

VeilederInger ny

Inger Mohus begynte samarbeidet med SPISS i mai 2021. Hun har vært i arbeid siden slutten av 80 tallet og har i hovedsak jobbet med mennesker. Erfaringen strekker seg fra små barn og ungdom til eldre på sykehjem. 

Inger har omfattende praktisk og teoretisk kompetanse på autismefeltet. Hun har lang erfaring med de fleste deler av hjelpeapparatet, og har engasjert seg på både individuelt, systemisk og politisk nivå når det gjelder autismebefolkningen generelt og har blant annet deltatt i møter på Stortinget og i EU departementet. Hun har i tillegg bidratt i Håndbok for Miljøterapi og har gitt veiledning hos flere familier med tilsvarende problemstillinger. Inger ønsker å fremme personer med autisme og deres familier sine rettigheter og behov gjennom å gi veiledning som bringer gode tilbud i gode miljøer med et godt samspill.

SPESIALFELT:

  • Ufrivillig skolefravær
  • PDA
  • Miljøterapi i hjemmet
  • BPA-ordninger
  • Kommunale systemer

Scott bor sammen med Inger og kan være med henne på jobb. Vi finner ut om det passer i din sak, sammen!

scott 2

E-post: inger@spiss.no

Telefon: +47 92214932

Firmanavn: Mohus AS

Org. nr: 921 595 905

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Ekkoveien 27A, 1341 Slependen

spisslogo IM