Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser

Her kan du lese om nettkurset

 

 

 

 

 

HVA HANDLER NETTKURSET OM?

Dette nettkurset handler om bakgrunnen for mangelfull eller manglende deltakelse i skoleaktiviteter og/eller et mer eller mindre fravær fra skolen, hos elever med diagnosene autisme/Asperger syndrom, ADD/ADHD og Tourettes syndrom, samlet kalt "utviklingsforstyrrelser". Det handler om hvordan du tidlig kan oppdage at en elev er i ferd med å utvikle skoleangst, samt ikke minst om hva du kan gjøre for å forebygge eller snu utviklingen, og hva du kan gjøre når skoleangsten / skolefraværet er alvorlig. Du har kanskje deltatt på andre kurs om utviklingsforstyrrelser og/eller skoleangst før? Men da kalte de det vel kanskje skolevegring eller skolenekting?

child-1561968 MrsBrown

Et annet fokus!

I dette kurset flytter vi fokus fra elevens atferd (vegre/nekte) til elevens følelse og grunnlaget for at eleven deltar mindre på skolen – nemlig skoleangsten!

Det handler om at eleven IKKE KAN, ikke at han eller hun ikke vil! Hvis vi skal løse dette problemet og støtte eleven, kan vi derfor ikke starte med å legge skylden på ham/henne!

I stedet for å snakke om hva vi skal gjøre MED eleven, fokuserer dette kurset på hva vi kan gjøre SAMMEN MED eleven med skoleangst!

Fordelene med at det er et nettkurs!

 • Dette kurset kan du jobbe med når det passer best for deg og du trenger ikke reise noe sted for å gjøre det!
 • Ikke trenger du å betale for verken transport eller overnattinger heller!
 • Og arbeidsgiveren din trenger ikke sette inn vikar for deg i arbeidstiden!
 • Selv om kurset har en varighet på 12 uker, så har du 52 uker å gjennomføre det på!
 • Inkludert tilgang til massiv support!
 • Det betyr at du kan tilpasse læringen din til en stram hverdag uten å bli stresset eller føle at du nedprioriterer andre ting som er viktige for deg!
 • Og husk - du har muligheten til å få et sertifiseringsbevis som dokumenterer bestått kurs

Alt dette får du!

 • 6 moduler med i alt 34 video leksjoner med faglig innhold på temaet skoleangst hos elever med utviklingsforstyrrelser
 • 1 ekstra BONUSmodul som gir deg muligheten til å få et sertifiseringsbevis som dokumenterer at du har bestått kurset
 • Medlemskap i lukket Facebook-gruppe, der du kan drøfte, dele og undre sammen med andre kursdeltakere og kursleder
 • Spørsmål & Svar side i kursportalen der du kan legge inn dine spørsmål og kommentarer og få svar innen kort tid, samt lese spørsmål og svar fra tidligere kursdeltagere
 • Egne bonuswebinarer basert på kursdeltakernes ønsker.
 • Opptak av tidligere bonuswebinar finnes i kursportalen
 • Månedlige spørsmål & svar-møter der du får direkte svar på det du lurer på. 
 • Spørsmål- og svar møtene blir tatt opp og lagret i kursportalen slik at du kan se dem selv om du ikke hadde anledning da de gikk direkte
 • Tilgang med en gang du melder deg på, og i et helt år fra påmelding!
photo-1639795198210-a74a80ebb854

Et nærmere blikk på kurset

Slik er nettkurset bygget opp:

Modul 1: Skoleangst ved utviklingsforstyrrelser
Her lærer du hva skoleangst innebærer, hva som kjennetegner diagnosene som 
tilhører kategorien utviklingsforstyrrelser og hvordan skoleangst kan identifiseres hos disse elevene. Du vil også lære om vanlige vegringsstrategier og om hvordan du kan kartlegge mulige årsaker til redusert skoledeltakelse.

Her er en liten sniktitt på en av leksjonene! Denne handler om vanlige vegringsstrategier vi kan se at elever benytter for å skjerme seg fra vanskelige og angstskapende situasjoner. Husk at denne leksjonen kun er en av 34, så du vil ikke her få sammenhengen den er en del av. Men du vil få et lite inntrykk av hvordan undervisningen vil være.

I kurset følger det alltid med en PDF av selve leksjonen, samt et oppgaveark du kan bruke til å notere på når du gjør oppgaven som følger leksjonen. Her kan du se oppgavearket som følger denne leksjonen: oppgave Modul 1 leksjon 5.pdf Oppgavene skal ikke sendes inn og er derfor helt frivillige å gjøre, men jeg anbefaler å bruke dem som en hjelp til å knytte det du lærer til egne erfaringer og dermed gjøre stoffet mer konkret, praktisk og relevant.

Modul 2: Mulige årsaker til skoleangst
Deretter skal vi se nærmere på mulige årsaker til skoleangst. Vi kommer innom 
risikofaktorer hos eleven, inkludert det å ha en PDA-profil, samt mulige årsaker i hjemmet og på skolen. Du vil også få kunnskap om en stressmodell og hvordan denne kan brukes både for å kartlegge stressfaktorer og for å regulere elevens belastninger.

Modul 3: Forebyggende tiltak på skolen og hjemme
I denne modulen er fokuset på forebygging av skoleangst. Det vil handle om hva det 
er viktig å vite om den enkelte elev, hvordan du best kan tilrettelegge og hvordan voksnes væremåte har betydning. Du vil lære om affektmodellen, lavaffektivtilnærming og PDA-strategier, samt få en oversikt over noen av de anbefalte metodene og hjelpemidlene for denne elevgruppen. 

Modul 4: Motivasjon
Her lærer du om hva motivasjon er, samt om ulike motivasjonsmetoder. Du vil få 
kunnskap om hvordan du kan tilpasse motivasjonsarbeidet til ulike elever og tema. Metoder du vil lære er tegnøkonomi, atferdsavtaler, å benytte elevens interesser i undervisningen og Steinen-i-vannet-metoden. I tillegg vil du lære om forsterkningsprinsipper som ligger bak alt motivasjonsarbeid.

Modul 5: Tiltak når skoleangst er under utvikling
Du vil lære om ulike tiltak du kan iverksette når skoleangst er under utvikling, slik at du 
kan dempe angsten og forhindre at problemet blir større. Du lærer om tilpassing av undervisning og hvordan du møter eleven når det gjelder læringsstil, nivå, dagsform og kommunikasjon. Du vil også få kunnskap om hvordan du kan registrere effekten av de tiltakene du setter i gang.


Modul 6: Tiltak når eleven er helt eller delvis hjemme fra skolen
Vi fokuserer på hva du kan gjøre for å hjelpe eleven tilbake til skolen, når eleven 
allerede har begynt å holde seg hjemme. Du vil lære hvordan skole og hjem kan holde kontakten, hvordan du starter prosessen med tilbakeføring til skolen og om alternativer til å komme tilbake til skolen.


Modul 7: Sertifisering
Til slutt får du tilgang til 50 spørsmål fra hele kurset. 
Dersom du ønsker dokumentasjon på bestått kurs, kan du svare på disse spørsmålene. Når du har minimum 85% riktige svar, vil du få et sertifiseringsbevis, som du kan laste ned og bruke når du skal søke ny jobb eller i andre sammenhenger der du har behov for å dokumentere kompetansen din.
photo-1600880292203-757bb62b4baf

Når du har fullført kurset kan du:

 • Identifisere tidlige tegn på skoleangst hos elever med utviklingsforstyrrelser
 • Velge effektive strategier for å dempe og redusere skoleangst
 • Tilpasse undervisning og hvordan du møter eleven, til elevens læringsstil, nivå, dagsform og kommunikasjon
 • Møte eleven ved hjelp av lavaffektive strategier
 • Sette inn effektive tiltak for å tilbakeføre elever med skoleangst til skolen

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er opptatt av barn og unge med diagnose innen utviklingsforstyrrelsene og av hvordan de kan bidra til å forebygge og redusere skoleangst.

Det betyr at kurset er tilpasset både de som jobber i skolesystemet og de som lever med og støtter barna og ungdommene på hjemmebane.

Du kan ta kurset som privatperson eller som ansatt, alene eller som del av en gruppe. For skoler og ev. andre arbeidsplasser, gir vi rabatter med utgangspunkt i hvor mange som er påmeldt fra samme sted:

 • 2-4 påmeldte fra samme arbeidssted: 10% avslag i pris
 • 5-9 påmeldte fra samme arbeidssted: 20% avslag i pris
 • 10 eller flere påmeldte fra samme arbeidssted: 30% avslag i pris
torill glad

Pris og påmelding

Hva koster kurset?

Full pris på kurset er kr. 12.500 pr person. Vi tilbyr imidlertid nå kurset til sterkt redusert pris på Kr. 6500,-

MELD DEG PÅ HER!

NB! Privatpersoner har 14 dagers angrefrist fra påmeldingen!

Skal du melde på fra en arbeidsplass og trenger faktura? Send en e-post med navn og e-postadresser til deltakerne, samt faktura-informasjon - til post@spiss.no 

HVA SIER TIDLIGERE KURSDELTAKERE?

 • SPISS Online

  “Jeg tenker at kurset kan gjøre en stor forskjell for mange barn, unge og deres familier. Skulle ønske dette var standard informasjon tilgjengelig for skoler og andre!”

 • SPISS Online

  “Jeg synes kurset er ryddig og oversiktelig, med viktige punkter som belyses. Framstilt på en lettfattelig måte. Fint å ha et helt år på å gjennomføre.”

 • SPISS Online

  “Jeg opplevde at kurset var nyttig og vel organisert. Sertifiseringsspørsmålene var verken for vanskelige eller for lette - akkurat passe!”

 • SPISS Online

  “Jeg anbefaler virkelig dette kurset! Som mor har det vært veldig bra. Men ser at som lærer har jeg nesten lært mer og kunnet ta i bruk mer av det jeg har lært.”

 • SPISS Online

  “Et kjempeflott og lærerikt kurs som anbefales på det sterkeste. Kurset passer for alle som jobber med barn, foreldre og foresatte. Kurset har et helhetlig fokus på mennesket, tips om metoder, forklaringer på diagnoser med mer.”

 • SPISS Online

  “Jeg synes dette er svært relevant for meg i min region. Det er blir svært mye skolefravær under korona. Hos oss ser det ut som det smitter litt når noen begynner.
  jeg har skiftet jobb og jobber mye med skolefravær. Det gjør at dette er nødvendig kompetanse som jeg ikke hadde fra før. Vi bruker mye veiledningsverktøy for å finne årsaker til fraværet i min kommune.”

 • SPISS Online

  “Kurset har vært bra . Det har hjulpet meg til å være mer bevisst i forhold utviklingsforstyrrelser og skoleangst og hva skolen/jeg kan gjøre /Ikke gjøre i den forbindelse. Kurset anbefales til alle som jobber med barn med utviklingsforstyrrelser i skolen.”

 • SPISS Online

  “Kurset gir en veldig fin innføring i skolevegring, ulike tilnærminger og råd og veiledning i de ulike fasene ved en skolevegring. Det tar for seg et bredt spekter og viser til linker for videre fordypning om det er ønskelig. Jeg anbefaler det fint til andre! Selv er jeg utdannet vernepleier og jeg fikk et godt utbytte av dette kurset. Jeg føler dette kurset passer alt fra fagfolk til foresatte. Foresatte uten stor faglig forståelse for utviklingsforstyrrelser vil lære mye av dette kurset, men må muligens fordype seg litt ner i hva en utviklingsforstyrrelse er og i hvor stor grad det påviker personene som har utviklingsforstyrrelsen.”

 • SPISS Online

  “Dette er et godt, nyttig og viktig kurs, og et «must» for økt forståelse og tilrettelegging for barn og elever med autismespekterforstyrrelse. Kurset anbefales til foresatte/familier, ansatte i barnehage og skole. Dessuten for hjelpetjenesten forøvrig.”

 • SPISS Online

  “Jeg vil anbefale kurset til alle som jobber i skolen. Jeg har benyttet emner fra kurset i arbeid med elev uten diagnose, men som har vist skolevegring/skoleangst. Noe kunne fint fungere også på den eleven.”

 • SPISS Online

  “Jeg anbefaler nettkurset til andre som har lyst til å lære om skoleangst ved utviklingsforstyrrelser. Kurset passer for foreldre/pårørende, skolepersonell og andre som ønsker å vite mer om skoleangst ved utviklingsforstyrrelser.”

 • SPISS Online

  “God innføring i å forstå korleis menneske med utviklingsforstyrringar har det og kva haldning det er viktig å ha for å kunne hjelpe: At eleven har det vanskeleg, han er ikkje vanskeleg. Gode og praktiske tips og råd i kvardagen.”