Når sansene tar styringen

Her kan du lese om nettkurset

 

 

HVA HANDLER NETTKURSET OM?

Dette nettkurset handler om mennesker med autismetilstander og hvordan sanseinntrykk ofte kan oppfattes og tolkes på en annen måte enn det vi tenker er vanlig. Når sanseinntrykkene oppleves annerledes, vil selvfølgelig reaksjonene på dem også bli annerledes. Og det er derfor det blir viktig å ha kunnskap om dette!

Et annet fokus!

I dette kurset flytter vi fokus fra "det merkelige og mystiske" med autisters reaksjoner og atferd, til en forståelse av at atferden og reaksjonene er helt normale og naturlige, gitt den sensoriske virkeligheten de lever i -dvs. hvordan hjernen oppfatter og tolker sanseinntrykk. Autisme er ikke en atferdsvanske eller atferdsforstyrrelse, men en annerledes måte å oppleve, forstå og være i verden på!

Fordelene med at det er et nettkurs!

 • Dette kurset kan du jobbe med når det passer best for deg og du trenger ikke reise noe sted for å gjøre det!
 • Ikke trenger du å betale for verken transport eller overnattinger heller!
 • Og arbeidsgiveren din trenger ikke sette inn vikar for deg i arbeidstiden!
 • Selv om kurset har en varighet på 8 uker, så har du 52 uker å gjennomføre det på!
 • Inkludert tilgang til massiv support!
 • Det betyr at du kan tilpasse læringen din til en stram hverdag uten å bli stresset eller føle at du nedprioriterer andre ting som er viktige for deg!
 • Og husk - du har muligheten til å få et sertifiseringsbevis som dokumenterer bestått kurs
shutterstock_549173422 laptop
NYE glade Torill

Dette får du!

 • 4 faser med totalt 8 moduler og 46 video-leksjoner
 • Over 10 timer med undervisnings-videoer
 • Frihet til å jobbe med kursinnholdet i eget tempo, når det passer deg og fra hvor du ønsker å jobbe
 • Oppgaver til hver leksjon; praktiske øvelser og refleksjons-oppgaver
 • Nedlastbare PDF’er av alle undervisningsark og oppgaver
 • Flere ekstra videoer og lydfiler knyttet til leksjoner
 • Tilgang til passord-beskyttet kursportal
 • Omfattende support inkludert i prisen (skriftlig support på egen Spørsmål&Svar side i kursportalen og mulighet til å booke en-til-en Zoom-samtaler med kursleder)
 • Mulighet til å få dokumentasjon av bestått kurs, inkludert en oppsummering av kursets innhold og omfang, dato for avgitt prøve og ditt eget navn påført
 • Tilgang med en gang du melder deg på, og i et helt år fra påmelding!

En bonusgave til deg!

I tillegg til selve innholdet i kurset og den omfattende supporten, får du også, helt gratis, tilgang til to relevante fagbøker i PDF-format! Du får E-bøkene i Fase 2 i kurset.

Intensiv og tilpasset kommunikasjon
Av Phoebe Caldwell (2013):

I boka utforsker forfatteren den annerledes sensoriske virkeligheten mennesker med autisme og utviklingshemming opplever, og viser at den er uendelig mye mer kompleks og variert enn det de fleste har forstått. For å komme i kontakt med personer som hittil i stor grad har blitt sett på som umulige å nå fram til, presenterer hun den praktiske metoden kjent som Intensiv Interaksjon. Denne metoden bruker kroppsspråket deres og får fram en måte å uttrykke seg på som gjør det mulig å bygge relasjoner ved å flytte oppmerksom-heten fra ensomselvstimulering til felles aktivitet. Resultatet er blant annet en markert bedret evne til å kommunisere og en høyere livskvalitet.

Persepsjon hos personer med autisme og Asperger syndrom
Av Olga Bogdashina (2008):

Denne boken fokuserer på den rollen perseptuelle problemer spiller for autisme, slik 
den identifiseres av de som selv har autisme. Den første delen av boken dekker de ”uvanlige” sensoriske og perseptuelle erfaringene og følsomhetene som ofte ignoreres av profesjonelle. Den andre delen av boken tar for seg kartlegging og intervensjon med praktiske anbefalinger i forhold til å velge passende metoder og teknikker for å eliminere problemene og forsterke styrke-områdene. Boken gjør det mulig å fullt ut forstå sensoriske og perseptuelle ulikheter innen autisme. Boken inneholder også kartleggingsverktøyet SPC-R, som omtales i kurset.
gratis bøker NSS

Et nærmere blikk på kurset

Her er en liten oversikt over hva kurset inneholder:

Fase 1: Bakgrunn (2 moduler, 13 leksjoner)
I denne fasen skal du lære hva persepsjon innebærer og hvorfor dette er viktig når 
det gjelder autismetilstander (ASD). Du vil få kunnskap om sansekanalene og de 8 sansene våre. Du vil få praktiske øvelser og oppgaver som bevisstgjør deg på hver enkelt sans og hvordan sansene våre har betydning for hverdagen.

Her er en liten sniktitt på en av leksjonene! Denne handler om  hvorfor det med persepsjon er viktig når vi skal forstå, støtte og hjelpe personer med autismetilstander og om hvordan atferd du kanskje i første omgang tenker på som merkelig, uforståelig eller "som lyn fra klar himmel", egentlig er helt naturlige reaksjoner. Husk at denne leksjonen kun er en av i alt 46 slike leksjoner, så du vil ikke her få sammenhengen den er en del av. Men du vil få et lite inntrykk av hvordan undervisningen vil være.

NSS fase1modul1leksjon2


I kurset følger det alltid med en PDF av selve leksjonen, samt et oppgaveark du kan bruke til å notere på når du gjør oppgaven som følger leksjonen. Her kan du se oppgavearket som følger denne leksjonen: NSS FASE 1 Modul 1 leksjon 2 oppg.pdf Oppgavene skal ikke sendes inn og er derfor helt frivillige å gjøre, men jeg anbefaler å bruke dem som en hjelp til å knytte det du lærer til egne erfaringer og dermed gjøre stoffet mer konkret, praktisk og relevant.

Fase 2: Annerledes persepsjon (2 moduler, 14 leksjoner)
I denne fasen skal vi se nærmere på ulike perseptuelle fenomen som mange med 
ASD kan oppleve og du vil lære om hvordan disse fenomenene kan påvirke hverdagen, både for de som har ASD og for de som forholder seg til dem. I denne modulen får du også både praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver!

Fase 3: Tiltak (2 moduler, 14 leksjoner)
I denne fasen er fokuset på tiltak, både når det gjelder de enkelte perseptuelle 
fenomenene og når det gjelder hverdagsutfordringer. Du vil lære om kartlegging, tilrettelegging, hjelpemidler og hvordan du kan støtte personer med ASD når det gjelder de utfordringer de har sensorisk. Også til denne modulen vanker det både praktiske øvelser og refleksjonsoppgaver.

Fase 4: Sertifisering (2 moduler, 5 leksjoner)
I denne fasen oppsummerer vi det du har lært i kursets første tre faser og gir deg 
muligheten til å få dokumentert bestått kurs, ved å svare på 50 spørsmål fra kurset. Når du har minimum 85% riktige svar, vil du få tilgang på et sertifiseringsbevis, som du kan laste ned og bruke når du skal søke ny jobb eller i andre sammenhenger der du har behov for å dokumentere kompetansen din.

Når du har fullført kurset kan du:

 

photo-1533227268428-f9ed0900fb3b
 • Identifisere tegn på ulike perseptuelle utfordringer og fenomen
 • Kjenne igjen hvilke perseptuelle fenomen som gjør seg gjeldende i hverdagen
 • Tilrettelegge for en bedre sensorisk hverdag
 • Velge effektive strategier for å dempe og redusere negative effekter av perseptuelle utfordringer
 • Møte personer med autismetilstanders behov for sensorisk tilpassing og støtte
 • Hjelpe personer med en annerledes persepsjon å forstå egne opplevelser
  ...og mye mer!

Serifiseringsbevis!

Som belønning for strevet får du et personlig dokument som viser at du har bestått kurset og hva du har lært underveis! Og det kan være fint å ha når du skal dokumentere egen kompetanse!

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som er opptatt av barn og unge med autismetilstander og av å få innsikt i deres sensoriske verden. Det betyr at kurset er tilpasset både de som er fagpersoner og de som lever med og støtter barna og ungdommene på hjemmebane, samt selvfølgelig for de som selv har en autismetilstand og gjerne vil vite mer om dette.

Du kan ta kurset som privatperson eller som ansatt, alene eller som del av en gruppe. For skoler og ev. andre arbeidsplasser, gir vi rabatter med utgangspunkt i hvor mange som er påmeldt fra samme sted:
 • 2-4 påmeldte fra samme arbeidssted: 10% avslag i pris
 • 5-9 påmeldte fra samme arbeidssted: 20% avslag i pris
 • 10 eller flere påmeldte fra samme arbeidssted: 30% avslag i pris

Pris og påmelding

Hva koster kurset?

Full pris på kurset er kr. 9000,- pr. person. Vi tilbyr imidlertid nå kurset til sterkt redusert pris på Kr. 4750,-

MELD DEG PÅ HER!

NB! Privatpersoner har 14 dagers angrefrist fra påmeldingen!

Skal du melde på fra en arbeidsplass og trenger faktura? Send en e-post med navn og e-postadresser til deltakerne, samt faktura-informasjon - til post@spiss.no 

HVA SIER DE SOM HAR TATT KURSET TIDLIGERE?

 • SPISS Online

  “Takk for et supert kurs!”

 • SPISS Online

  “Jeg syns kurset er veldig nyttig. Jeg har lært veldig mye! Utviklet meg både faglig og personlig. Jeg synes også at du er flink til å formidle på en god måte.”

 • SPISS Online

  “Kurset er ein inspirasjon og gjer at vi som jobbar med autistar i kvardagen får mot til å fortsette. Takk for den gode jobben de gjer og ikkje minst, at de deler det med oss.”

 • SPISS Online

  “Supert at gruppemøtene blir lagt ut i kursportalen, så jeg kan se det senere.”

 • SPISS Online

  “Takk for et fantastisk lærerikt kurs!”

 • SPISS Online

  “Jeg er så fornøyd og glad for å ha gjennomført kurset, og testen/sertifiseringen. Det har vært et nyttig kurs for meg og hele familien. De månedlige nettmøtene har også vært gode å ta med”