Grunnleggende kompetanse

FAGPLAN

 

Informasjon om utdanningen for deg uten forkunnskaper om autisme!

Under kan du lese om de tre kursene, ni minikursene, tre webinaropptakene, samt de tjue-en E-bøkene som inngår i studiet.

Kurs 1: Hva er det?

Kurset består av 4 moduler og 35 leksjoner.

Modul 1 OM AUTISMEDIAGNOSEN

Læringsmål for modulen: Få kunnskap om hva en autismediagnose kan inneholde og hva som «kreves» for å få en slik diagnose.

 • Leksjon 1. Innledende om autisme
 • Leksjon 2: Diagnosekriterier.
 • Leksjon 3: Underdiagnoser
 • Leksjon 4: Sosial interaksjon og kommunikasjon
 • Leksjon 5: Rigiditet i atferd, aktiviteter og interesser

Modul 2: EN ANNERLEDES FUNGERING

Læringsmål for modulen: Kjennskap til vanlige hverdagsutfordringer autistiske mennesker kan ha.

 • Leksjon 1: Persepsjon
 • Leksjon 2: Selvstimulering
 • Leksjon 3: Bokstavelighet
 • Leksjon 4: Eksekutive funksjoner
 • Leksjon 5: Fleksibilitet
 • Leksjon 6: Empati del 1
 • Leksjon 7: Empati del 2 
 • Leksjon 8: Sosial fungering
 • Leksjon 9: Hyperfokus del 1
 • Leksjon10: Hyperfokus del 2
 • Leksjon 11: PDA
 • Leksjon 12: FRU

MODUL 3: KOMORBIDE TILSTANDER

Læringsmål for modulen: Kunnskap om tilstander som ofte forekommer sammen med autisme.

 • Leksjon 1: Utviklingshemming
 • Leksjon 2: ADHD
 • Leksjon 3: Tourettes
 • Leksjon 4: OCD/tvang
 • Leksjon 5: Spiseforstyrrelser
 • Leksjon 6: Selektiv mutisme
 • Leksjon 7: Bipolar lidelse
 • Leksjon 8: Psykose  

MODUL 4: FØLGETILSTANDER

Læringsmål for modulen: Kjennskap til vanlige følgetilstander autistiske personer kan oppleve, som konsekvens av å ikke bli forstått og møtt riktig.

 • Leksjon 1: Stress og overbelastning del 1
 • Leksjon 2: Stress og overbelastning del 2
 • Leksjon 3: Autistisk utbrenthet
 • Leksjon 4: Meltdowns og shutdowns
 • Leksjon 5: Utfordrende atferd
 • Leksjon 6: Angst
 • Leksjon 7: Depresjon
 • Leksjon 8: Søvnvansker
 • Leksjon 9: PTSD
 • Leksjon 10: Dissosiasjon

Kurs 2: Hva gjør vi?

Kurset består av 6 moduler og 42 leksjoner.

Modul 1: SETTE SEG INN I DEN ENKELTE PERSON

Læringsmål for modulen: Kjennskap til hvordan man tilegner seg relevant informasjon om den personen man skal bistå.

 • Leksjon 1: Innhenting av informasjon via samtaler
 • Leksjon 2: Innhenting av informasjon fra Tester
 • Leksjon 3: Innhenting av informasjon fra kartlegginger
 • Leksjon 4: innhenting av informasjon fra IP og IOP

MODUL 2: VELGE FRAMGANGSMÅTER

Læringsmål for modulen: Kunnskap om og forståelse for grunnleggende prinsipper for bistand til autistiske mennesker.

 • Leksjon 1: Bygge verktøykasse 
 • Leksjon 2: Våre verdier
 • Leksjon 3: Etiske verdier vs. metodevalg
 • Leksjon 4: Rettigheter

Modul 3: ULIKE METODER

Læringsmål for modulen: Kunnskap om ulike metoder, hva de går ut på og hvordan de kan benyttes.

 • Leksjon 1: Atferdsanalyse
 • Leksjon 2: EIBI og PRT
 • Leksjon 3: Positiv atferdsstøtte
 • Leksjon 4: TEACCH
 • Leksjon 5: SON Rise
 • Leksjon 6: Lavaffektiv tilnærming
 • Leksjon 7: Problemløsning Gjennom Samarbeid (PGS)  
 • Leksjon 8: Sosiale historier
 • Leksjon 9: Tegneseriesamtaler
 • Leksjon 10: PECS
 • Leksjon 11: Eksponeringsterapi
 • Leksjon 12: Kognitiv terapi  

MODUL 4: TILRETTELEGGING

Læringsmål for modulen: Kunnskap om hva som må tilrettelegges for og hvordan.

 • Leksjon 1: Forutsigbarhet og oversikt
 • Leksjon 2: Skjerming
 • Leksjon 3: Tilpassende pauser
 • Leksjon 4: Motivasjon
 • Leksjon 5: Kommunikasjon (ASK)
 • Leksjon 6: Kommunikasjon (talespråk)

MODUL 5: VERKTØY OG HJELPEMIDLER

Læringsmål for modulen: Kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler.

 • Leksjon 1: Planverktøy
 • Leksjon 2: Kommunikasjonsverktøy
 • Leksjon 3: KAT kassen
 • Leksjon 4: Mine sirkler
 • Leksjon 5: Numicon
 • Leksjon 6: + og – skjema
 • Leksjon 7: VIMO
 • Leksjon 8: Aktøren
 • Leksjon 9: Flytdiagram, tankekart og tidslinjer
 • Leksjon 10: Hjelpemidler for tid
 • Leksjon 11: Bruksanvisninger

BONUSMODUL: SPESIELT TIL DEG SOM PERSONAL

Læringsmål for denne modulen: Forståelse for hvilke egenskaper, kunnskaper og ferdigheter den som bistår autistiske personer bør inneha, samt om viktigheten av samarbeid.

 • Leksjon 1. Møtet med hjelpeapparatet
 • Leksjon 2: Egenskaper en hjelper bør ha
 • Leksjon 3: Bli kjent med egne reaksjoner
 • Leksjon 4: Internt samarbeid
 • Leksjon 5: Samarbeid med hjemmet
 • Leksjon 6: Samarbeid med andre instanser

Kurs 3: Hva med nærpersoner?

Kurset består av 3 moduler og 13 leksjoner.

Modul 1: Å VÆRE I FAMILIE

Læringsmål for modulen: Innsikt i hvordan ulike familiemedlemmer opplever å ha et autistisk familiemedlem

 • Leksjon 1: Foreldre
 • Leksjon 2: Søsken
 • Leksjon 3. Partner
 • Leksjon 4: Besteforeldre
 • Leksjon 5: Andre familiemedlemmer

Modul 2: ANDRE NÆRPERSONER

Læringsmål for modulen: Innsikt i hvordan nærpersoner opplever å ha kontakt med en autistisk person

 • Leksjon 1: Medelev
 • Leksjon 2: Kollega
 • Leksjon 3: Nabo
 • Leksjon 4: Venn av familien
 • Leksjon 5: Venn av den autistiske personen

Modul 3: FAGFOLK

Læringsmål for modulen: Innsikt i hvordan ulike fagfolk opplever kontakten med autistiske personer

 • Leksjon 1: Barnehage- eller skole-personale
 • Leksjon 2: Helsepersonell
 • Leksjon 3: Arbeidsgiver/Arbeidsleder

MINIKURS

 1. Pauser
 2. Autisme og Pubertet
 3. Overganger
 4. Ferier og annerledesdager
 5. Bursdager og andre feiringer
 6. Forberedelser til nytt skoleår
 7. De vanskelige valgene
 8. Vær og klær
 9. Juleforberedelser

 

WEBINAROPPTAK

 1. Tidlige tegn på autisme 
 2. Vil du snakke med meg? 
 3. Når hverdagen blir en maktkamp 


E-BØKER I LEKSJONER

 1. Selvstimulering
 2. Søvnvansker
 3. Lavaffektiv tilnærming
 4. Sosiale historier
 5. Tegneseriesamtaler
 6. Eksponeringsterapi
 7. Motivasjon
 8. ASK
 9. Gjør klasserommet autismevennlig
 10. Partnerkompetanse
 11. Foreldreferdigheter
 12. Autisme og sanseopplevelser
 13. Tegn-til-Tale
 14. Vi jobber med følelser
 15. Utbrent
 16. Ansatte med Asperger syndrom

FRITTSTÅENDE E-BØKER

 1. Hva er Hva, av Torill Fjæran-Granum, om ulike program, metoder, teknikker og hjelpemidler
 2. Asperger syndrom, av Torill Fjæran-Granum,  informasjon for ungdom og voksne
 3. Tronds bok, av Asta Øen Lundgren, om et autistisk liv fra fødsel til 50-års dagen
 4. Annerledes, 38 korte tekster laget av autistiske mennesker
 5. Norsk skole i møte med autismen, av Ken Uggerud, et juridisk perspektiv på elever med ASD sine rettigheter i skolen

EKSAMEN

Når du har gått gjennom alt materialet og føler deg klar, kan du ta eksamen. Den består av spørsmål med flervalgssvar, fra både kurs, minikurs, webinaropptak og E-bøker. Ved bestått eksamen får du et eksamens-sertifikat.

TID

 • Beregnet tid til gjennomføring av studiet (ved siden av jobb): 1 studieår (10 måneder)
 • Tilgang til utdanningen: 2 år (24 måneder)

SUPPORT

 • En time gruppemøte via Zoom pr. måned
 • Eget forum i medlemsportal der man kan spørre, undre seg og kommentere andres innlegg
 • Mulighet til 3 timer en-til-en veiledning av studieleder i løpet av studiet