Veilederutdanning


 

Her kommer informasjon om SPISS sin veilederutdanning!

En utdanning for deg som ønsker å veilede andre om tema knyttet til autisme. Krever omfattende forkunnskaper.