Veilederutdanning


 

Her kommer informasjon om SPISS sin veilederutdanning!

En utdanning for deg som ønsker å veilede andre om tema knyttet til autisme. Krever omfattende forkunnskaper. 

Så langt har vi kommet pr. 2. august 2022: