Veilederutdanning

FAGPLAN

 

Informasjon om SPISS sin veilederutdanning!

Under kan du lese om de fire kursene, de ti minikursene, de tre webinaropptakene, de fem bonuswebinarene og de 19 E-bøkene som inngår i studiet.

INNLEDENDE KURS: AUTISMEFORSTÅELSE

3 leksjoner

Læringsmål: Å sikre en forståelse av autisme som en måte å være i verden på, en variant av det å være menneske på linje med andre varianter – ikke en sykdom, skade eller feil

 • Leksjon 1: Hva er autisme?
 • Leksjon 2: En annen opplevelse – en annen logikk – en annen handling
 • Leksjon 3: Det doble empatiproblemet

KURS 1: VEILEDEREN

5 moduler og 25 leksjoner

Modul 1: Å VÆRE VEILEDER

Læringsmål for modulen: Bevisstgjøring av viktige egenskaper, arbeidsmåter og verdier du bør etterstrebe i din rolle som veileder. Råd og ønsker fra autister og familiemedlemmer.

 • Leksjon 1: viktige egenskaper hos en veileder
 • Leksjon 2: Viktig å gjøre.
 • Leksjon 3: Viktig å tenke over

MODUL 2: VEILEDERROLLEN

Læringsmål: Bli bevisst egen rolle og makt i et veiledningsforhold generelt, og spesielt ovenfor sårbare foreldre, familier, samt autistiske personer i alle aldre

 • Leksjon 1: Hva er veilederens rolle?
 • Leksjon 2: Hvordan påvirker veilederen veiledningssituasjonen
 • Leksjon 3: Om maktforhold i veiledning
 • Leksjon 4: Å veilede i en sårbar situasjon
 • Leksjon 5: Å veilede autistiske personer

MODUL 3: Å JOBBE I ANDRES HJEM

Læringsmål for modulen: Forståelse for hvordan de som mottar veiledning opplever, og har behov for å få, veiledning i eget hjem. Bevisstgjøring på etikken og maktfordelingen i et veiledningsforhold.

 • Leksjon 1: ta familiens perspektiv 
 • Leksjon 2: Å veilede en autistisk person hjemme 
 • Leksjon 3: etikk

MODUL 4: VEILEDNINGSMETODER

Læringsmål for modulen: Bevisstgjøring på egen praksis. Kunnskap om ulike måter å veilede på.

 • Leksjon 1: Møteveiledning
 • Leksjon 2: Hands-on veiledning
 • Leksjon 3: Manualbasert veiledning
 • Leksjon 4: Gestaltterapeutisk veiledning
 • Leksjon 5: Modellæring
 • Leksjon 6: Kollaborativ metode

Modul 5: HJELPEMIDLER I VEILEDNING

Læringsmål for modulen: Bli kjent med ulike gode verktøy som kan benyttes i veiledning. Modulen inneholder nestlastbare dokumenter.

 • Leksjon 1: Kommunikasjonsskjemaer
 • Leksjon 2: Mal for Energibudsjett
 • Leksjon 3: Stresskartlegging
 • Leksjon 4: Framstilling av konsekvens av valg
 • Leksjon 5: Tidslinjer
 • Leksjon 6: Visualisering av oppgaver og belønninger
 • Leksjon 7: Skjema for planer
 • Leksjon 8: Planleggingsskjema for veiledning

KURS 2: VEILEDNINGEN

4 moduler og 34 leksjoner

MODUL 1: UTREDNING OG KARTLEGGING

Læringsmål for modulen: Vite forskjell på og hensikt med ulike tester og kartlegginger, samt kunnskap om hvordan utredning foregår. Kjennskap til og forståelse av hvordan diagnoser stilles og formidles, samt til hvilke rettigheter autisten og dennes familie har. Kunnskap om hvilke andre tjenester familien kan få og hvordan de skal gå videre.

 • Leksjon 1: Hva er hva?
 • Leksjon 2: Utredning
 • Leksjon 3: Kartlegging
 • Leksjon 4: Tanker om utredning
 • Leksjon 5: Å stille diagnose
 • Leksjon 6: Å få diagnose i godt voksen alder
 • Leksjon 7: Å få diagnose som voksen
 • Leksjon 8: Å få diagnose i ungdomsalder  
 • Leksjon 9: Tilbakemelding
 • Leksjon 10: Psykoedukasjon
 • Leksjon 11: Å bruke sosiale medier
 • Leksjon 12: Hvem kan hjelpe videre?

MODUL 2: Å VEILEDE

Læringsmål for modulen: Kunnskap om hvordan komme i posisjon og veilede ulike veiledningsmottakere.

 • Leksjon 1: Å «komme i posisjon» 
 • Leksjon 2: Å veilede andre fagfolk
 • Leksjon 3: å veilede autister 
 • Leksjon 4: Å veilede foresatte og andre i familien 
 • Leksjon 5: Å være en autistisk mor 
 • Leksjon 6: Parveiledning

MODUL 3: TILTAK Å VEILEDE ANDRE I

Læringsmål for modulen: Kunnskap om hvilke metoder, teknikker og tiltak vi velger å veilede andre til å benytte og hvorfor vi velger dette. Bevisstgjøring av egne valg.

 • Leksjon 1: Verdivalg og etikk
 • Leksjon 2: Å delta og akseptere
 • Leksjon 3: Å tydeliggjøre og skape forutsigbarhet
 • Leksjon 4: Å møte og støtte 
 • Leksjon 5: «Å rulle med» 
 • Leksjon 6: Å forklare sammenhenger 
 • Leksjon 7: Å kommunisere visuelt 
 • Leksjon 8: Å inspirere til handling 

 • Leksjon 9: Å bruke interesser

 • Leksjon 10: Å utvide interesseområdet

 • Leksjon 11: Å begrunne og bruke logikk 

 • Leksjon 12: Å benytte belønningssystemer

MODUL 4: MOTIVASJON I VEILEDNINGSPROSESSEN

Læringsmål: Kunnskap om hvordan man kan motivere de man veileder og hjelpe dem å holde motivasjonen oppe.

 • Leksjon 1: Å Motivere autisten
 • Leksjon 2: Å Motivere foreldre og familie
 • Leksjon 3: Å Motivere fagfolk/personal
 • Leksjon 4: Å Holde motivasjonen oppe som veileder

KURS 3: LIVSHENDELSER

7 moduler og 30 leksjoner

Læringsmål for kurset: Innsikt i hvordan ulike livshendelser påvirker både den autistiske personen og dennes nærpersoner, og gjennom det også påvirke veilederen og veiledningen.

Modul 1: Endringer i familiesituasjonen

 • Leksjon 1: Når foreldre skilles
 • Leksjon 2: Når foreldre får seg ny partner
 • Leksjon 3: Å få et søsken

Modul 2: Å flytte

 • Leksjon 1: Å flytte sammen med familien
 • Leksjon 2. Å flytte hjemmefra
 • Leksjon 3: Ulike boformer 

Modul 3: Ny skole eller jobb

 • Leksjon 1: Å begynne på ny skole
 • Leksjon 2: Å begynne i ny jobb 
 • Leksjon 3: Å slutte i jobben

Modul 4: Å få en partner

 • Leksjon 1: Å bli forelsket og få kjæreste
 • Leksjon 2: Å bo sammen
 • Leksjon 3: Å være gift
 • Leksjon 4: Å få barn
 • Leksjon 5: Å gjøre det slutt

Modul 5: Overgrep og omsorgssvikt

 • Leksjon 1: Hva er overgrep og omsorgssvikt?
 • Leksjon 2: Når skal vi melde til barnevernet?
 • Leksjon 3: Familiens møte med barnevernet
 • Leksjon 4: Konsekvenser av omsorgssvikt
 • Leksjon 5: Konsekvenser av overgrep
 • Leksjon 6: Veileders rolle, oppgaver og ansvar

Modul 6: Sykdom

 • Leksjon 1: Egen sykdom
 • Leksjon 2: Nærpersoners sykdom
 • Leksjon 3: Dyrs sykdom

Modul 7: Når noen dør

 • Leksjon 1: Når en nærperson dør
 • Leksjon 2: Når et dyr dør Helene
 • Leksjon 3: Å forholde seg til egen død
 • Leksjon 4: Å veilede om døden
 • Leksjon 5a: Å forstå døden del 1 Line Anita Kindholm
 • Leksjon 5b: Å forstå døden del 2 Å forstå døden Line Anita Kindholm
 • Leksjon 6: Å forstå døden E-boken

MINIKURS og E-BØKER

Minikursene inneholder både en videoleksjon og en medfølgende E-bok. Tema er:

 1. Autisme og dyr
 2. Støttesamtaler
 3. Mitt energibudsjett
 4. Regulering
 5. Stresskartlegging
 6. Organisering
 7. ASK
 8. Venner
 9. Kjærester 
 10. Kjønnsinkongruens eller identitetsforvirring?

I tillegg til E-bøkene som følger med minikursene, får du følgende E-bøker: nr.1-4 i leksjoner, nr.5-9 som frittstående E-bøker:

 1. Psykoedukasjon
 2. Å forstå døden
 3. Mitt eget hjem
 4. Motivasjon
 5. Utbrent, av Hanne Berg
 6. Norsk skole i møte med autismen, av Ken Uggerud
 7. Samtalepartner, av Anne Marie Endresen
 8. Autisme og depresjon, av Katie Saint & Carlos Torres
 9. Å informere om autisme, av Torill Fjæran-Granum

WEBINAROPPTAK

Du får tre 2-timers webinaropptak, alle handler om foreldreveiledning, men er delt i ulike aldersgrupper:

 • Barn i barnehagealder
 • Barn i grunnskolealder
 • Ungdom i videregående skolealder

BONUSWEBINAR

Du får fem 1-timers bonuswebinar (inkludert PDF av lysbildene som brukes) på viktige tema innen autismefeltet. Webinarene er opprinnelig laget for nettkursene "Skoleangst ved utviklingsforstyrelser" (webinar nr. 1-4) og "Når sansene tar styringen" (webinar nr. 5). Tema er:

 1. Psykoedukasjon
 2. Overganger
 3. Ungdom og skolemotivasjon
 4. Tilrettelegging vs. selvforståelse
 5. Sanseintegrasjon og sansemotorikk

EKSAMEN

Når du har gått gjennom alt materialet og føler deg klar, kan du ta eksamen. Den består av spørsmål med flervalgssvar, fra kursene, minikursene, webinaropptakene, bonuswebinarene og E-bøkene. Ved bestått eksamen får du et eksamens-sertifikat.

TID

 • Beregnet tid til gjennomføring av studiet (ved siden av jobb): 1 studieår (10 måneder)
 • Tilgang til utdanningen: 2 år (24 måneder)

SUPPORT

 • En time gruppemøte via Zoom pr. måned
 • Eget forum i medlemsportal der man kan spørre, undre seg og kommentere andres innlegg
 • Mulighet til 3 timer en-til-en veiledning av studieleder i løpet av studiet