IVAS - Studier/Arbeid

For unge og voksne som skal ut i studier eller arbeid

 

IVAS er et kartleggings- og kommunikasjonsverktøy som er tilpasset mennesker med autisme og IQ innen normalområdet. Studie/Arbeid-delen er tilpasset personer som har avsluttet videregående skole og enten vil ta videre studier eller få seg jobb. IVAS-intervjuet skal hente systematisk informasjon om de behov personen selv mener er viktig å ta hensyn til for å fungere godt i studie- eller arbeid. Selve intervjuet er delt i 9 kategorier/hovedtema og består av mange deltema (satt i parentes bak hver kategori). Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9. Deltema som ikke er aktuelle for den enkelte, hoppes over.

Kategoriene er:

 1. Mitt syn på studie/arbeid (21)
 2. Arbeidsmåter (25)
 3. Læringsstil (27)
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet (40)
 5. Stress (52)
 6. Sosialt samspill (30) 
 7. Sosial forståelse (28)
 8. Selvstendighet (25)
 9. Autisme (21)
digi meet

Hvordan foregår kartleggingen med IVAS - studie/arbeid?

Kartleggingen kan foregå på 2 måter, digitalt via Zoom eller fysisk på vårt kontor. Kartleggingen består av at personen blir presentert for de aktuelle deltemaene i hver kategori og svarer ved å plassere deltemaet i en av de 6 mulige kategoriene (fra 1: veldig bra til 6: veldig dårlig).

Eksempel: Hovedtema: hva stresser deg, Deltema: rot. Dersom personen synes rot er veldig stressende plasseres svaret i felt nr. 6. Hvis personen ikke synes rot er stressende i det hele tatt, plasseres svaret i felt nr. 1.

IVAS skjema voksne

Helt konkret benyttes et Exelskjema som enten deles via skjerm ved nett-kartlegging, eller vi ser på sammen ved fysisk oppmøte. Exelskjemaet er delt i de 9 hovedkategoriene og i hvert av deltemaene inne i kategorien. Den som kartlegger stiller spørsmålene (presenterer deltema) og den som blir kartlagt svarer ved å angi tallet for det feltet han/hun mener er riktig for seg. Hvem som krysser av i selve skjemaet avtales i forkant.

Felt 1 (veldig bra) er lengst til venstre, felt 6 (veldig dårlig) er lengst til høyre i skjemaet. Svarene tydeliggjøres ved at det dannes en visuell graf (se bildet til høyre fra en kartlegging av hva som stresser).

Kartleggingen kan deles opp i flere møter, dersom det er behov for det.

Hva får du når du kjøper en kartlegging med IVAS-studie/arbeid?

 • Selve kartleggingen (enten ved oppmøte eller via nettet)
 • En rapport der svarene tolkes og du får konkrete forslag til tiltak 
 • Et tilbakemeldingsmøte, enten ved oppmøte eller over nettet, der vi gjennomgår resultater, tolkning og foreslåtte tiltak og du har anledning til å stille spørsmål og reflektere sammen med oss over utfallet av kartleggingen.

Hva koster det?

For hele kartleggingspakken tar vi Kr. 6000,- Prisen er fast og vil ikke påvirkes av hvor mange ganger vi møtes eller hvor lang tid kartleggingen og tilbakemeldingsmøtet tar. Du betaler først når tilbakemeldingsmøtet er over.*) Da kan du velge å enten betale via VIPPS eller kontant, eller du kan velge å få faktura tilsendt.

*) Dersom kartleggingen av en eller annen grunn ikke fullføres, tar vi timebetalt for den tiden som er brukt og lager en rapport på det vi har fått gjort. (Timepris er kr 1250,-)

Hvordan bestille avtale?

Ta kontakt med Torill Fjæran-Granum på telefon 913 04 375 eller e-post torill@spiss.no for avtale! Dersom du velger kartlegging via nettet, sender vi deg en e-post med Zoom-lenke så snart avtale om dag og tid er gjort.

VELKOMMEN TIL KARTLEGGING!