SPC-r

Sensorisk kartlegging

 

SPC-R, (Sensorisk profil Sjekkliste-revidert) av Olga Bogdashina (Copyright ©2003) *), er en kartlegging av en persons sensoriske profil. Sjekklisten er laget for intervju av nærpersoner til personer som har fått en diagnose innen autismespekteret, og/eller av personen med autisme selv. Sjekklisten har som formål å tydeliggjøre de sensoriske erfaringene til disse personene, og å lage en sensorisk profil (regnbue) for å identifisere mulige sensoriske styrker og svakheter som en hjelp for å finne fram til passende/nødvendig tilrettelegging av situasjoner i skole, jobb og i hverdagen generelt. SPC-r kartlegger i alt 20 ulike sensoriske fenomen over 7 sanser (syn, hørsel, smak, lukt, berøring, balanse-sans og muskel/ledd-sans).

*) Sjekklisten ble oversatt til norsk av Ellen Ekevik i 2008, som en del av oversettelsen av boken "Persepsjon hos personer med autisme og Asperger syndrom", (Copyright © SPISS). Boken er nå utsolgt fra forlaget. Selve kartleggingsmaterialet kan imidlertid kjøpes her!

Hvordan foregår kartleggingen?

Kartleggingen foregår som et intervju over nett eller ved oppmøte på vårt kontor. Intervjuet består av i alt 232 spørsmål, som er beskrivelser av eller påstander om spesifikk atferd. Det er 4 mulige svar å velge mellom: "Før", "Ja", "Nei" og "Vet ikke". "Før" handler om at atferden var til stede tidligere i personens liv, men ikke nå. "Ja" indikerer at atferden forekommer nå, "Nei" at den ikke gjør det og "Vet ikke" at man ikke er sikker på om atferden forekommer.

Den som kartlegger krysser av i et skjema etter hvert som svarene avgis. Foregår kartleggingen på nettet, deler vi skjerm slik at du også ser spørsmålene. Underveis er det selvfølgelig mulig å be om konkretiseringer, eksempler eller forklaringer og man kan også komme med tilleggsopplysninger, som blir notert sammen med svaret.

SPCR spørsmål
spcr-resultat

Tolking og tilbakemelding

Etter at alle svar er avgitt telles de opp og føres inn i et skjema som visualiserer både hvilke sanser som er berørt og hvilke sensoriske fenomen det gjelder. En matrise viser forholdet mellom sansekanal og fenomen, mens en "regnbue" visualiserer hvilke sanser som er mest berørt. (Se bildet til venstre.) 

Det lages også en rapport der resultater tilbakemeldes og hvor du får konkrete forslag til tilrettelegging og andre tiltak.

Hva får du når du kjøper en SPC-R kartlegging?

  • Selve kartleggingen (enten ved oppmøte eller via nettet)
  • En rapport der svarene tolkes og du får konkrete forslag til tiltak 
  • Et tilbakemeldingsmøte, enten ved oppmøte eller over nettet, der vi gjennomgår resultater, tolkning og foreslåtte tiltak og du har anledning til å stille spørsmål og reflektere sammen med oss over utfallet av kartleggingen.

Hva koster det?

For hele kartleggingspakken tar vi Kr. 6000,- Prisen er fast og vil ikke påvirkes av hvor mange ganger vi møtes eller hvor lang tid kartleggingen og tilbakemeldingsmøtet tar. Du betaler først når tilbakemeldingsmøtet er over.*) Da kan du velge å enten betale via VIPPS eller kontant, eller du kan velge å få faktura tilsendt.

*) Dersom kartleggingen av en eller annen grunn ikke fullføres, tar vi timebetalt for den tiden som er brukt og lager en rapport på det vi har fått gjort. (Timepris er kr 1250,-)

Hvordan bestille avtale?

Ta kontakt med Torill Fjæran-Granum på telefon 913 04 375 eller e-post torill@spiss.no for avtale! Dersom du velger kartlegging via nettet, sender vi deg en e-post med Zoom-lenke så snart avtale om dag og tid er gjort.

VELKOMMEN TIL KARTLEGGING!