Holli Day


HOLLY DAY

Holli Day er en gatekatt fra Spania, med mye siameser i seg. 

Holli er en katt med spesielle behov. Hun ble funnet påkjørt i rennesteinen i Spania av Nine, som hun bor sammen med.

Hun har vært gjennom tre øyeoperasjoner før hun var 9 uker og har «grå stær» på øynene, og er nok litt svaksynt og kan ikke se høydeforskjeller så godt.

Men hun kompenserer med å ta poten i vannskålen for å sjekke om det er nok vann, hun bruker hørsel og kan høre mus og innsekter osv.

Hun er med sin matmor, Nine, på jobben rett som det er og er derfor vant med å møte mange ulike mennesker.

Holli Day er ca. 4 år gammel.