OM VIS A VIS PROSJEKTET


prosjekt vis a vis

VIS A VIS prosjektet handler om å bedre tilbudet til autister i alle aldre og på alle funksjonsnivå i Slovenia. Målet med prosjektet er å etablere en så effektiv modell for støtte til utdanningspersonell, ansatte ved ved arbeidsformidlingen og arbeidsgivere, at institusjonelt samarbeid på alle nivåer når det gjelder både utdanning og sysselsetting, vil forbedre læringsforholdene og ansettelsesevnen til personer med autisme.

Nettsiden til prosjektet (på slovensk): VIS A VIS (bruk oversetterfunksjonen i browseren din for å lese sidene på norsk)

Planlegging - Juni 2022

Vi startet prosjektet med å planlegge en besøksuke til Norge, for våre Slovenske partnere. Planleggingen foregikk i uke 23 (7. til 12. Juni 2022), i Torills feriehus i Spania - og varmen og stemningen hjalp oss å jobbe effektivt samtidig som vi koste oss! Og fine SPISS t-skjorter gjorde at vi følte oss skikkelig proffe!

spiss t-skjorte

seminarsamlebilde
sloveniadamer

Besøksuken - september 2022

I uke 37 (12. - 18. september 2022) kom endelig den Slovenske delegasjonen på besøk! Vi hadde linet opp et stramt opplegg med møter og besøk til ulike skoler og institusjoner.

På bildet ser vi den blide gjengen vi fikk på besøk!

Vi vil også gjerne takke alle som stilte opp og slapp oss inn på besøk!

Skreddersydde webinar - oktober - desember 2022

I perioden oktober - desember 2022 leverte vi, som avtalt, 8 webinarer på tema som Slovenerne ønsket seg. Det var en utfordring å forelese på engelsk, men vi klarte oss bra!

Bildet: Nine og Silje foreleser om overganger og lærer-veiledning

Temaene var: Yrkesveiledning, PDA, Overganger mellom skole-slag og hvordan veilede lærere, Foreldresamarbeid og digitale IP'er, Når personen er smartere enn IQ-testen viser, Om erfaringsskolen i Oslo, ASD og kjønnsinkogruens, Skolevegring og utfordrende atferd

silje nine kurs