OM VIS A VIS PROSJEKTET


sloveniaprosjekt

VIS A VIS prosjektet handler om å bedre tilbudet til autister i alle aldre og på alle funksjonsnivå i Slovenia. Målet med prosjektet er å etablere en så effektiv modell for støtte til utdanningspersonell, ansatte ved ved arbeidsformidlingen og arbeidsgivere, at institusjonelt samarbeid på alle nivåer når det gjelder både utdanning og sysselsetting, vil forbedre læringsforholdene og ansettelsesevnen til personer med autisme.

Planlegging - Juni 2022

Vi startet prosjektet med å planlegge en besøksuke til Norge, for våre Slovenske partnere. Planleggingen foregikk i uke 23 (7. til 12. Juni 2022), i Torills feriehus i Spania - og varmen og stemningen hjalp oss å jobbe effektivt samtidig som vi koste oss! Og fine SPISS t-skjorter gjorde at vi følte oss skikkelig proffe!

spiss t-skjorte

seminarsamlebilde
sloveniadamer

Besøksuken - september 2022

I uke 37 (12. - 18. september 2022) kom endelig den Slovenske delegasjonen på besøk! Vi hadde linet opp et stramt opplegg med møter og besøk til ulike skoler og institusjoner.

På bildet ser vi den blide gjengen vi fikk på besøk!

Vi vil også gjerne takke alle som stilte opp og slapp oss inn på besøk!

Skreddersydde webinar - oktober - desember 2022

I perioden oktober - desember 2022 leverte vi, som avtalt, 8 webinarer på tema som Slovenerne ønsket seg. Det var en utfordring å forelese på engelsk, men vi klarte oss bra!

Bildet: Nine og Silje foreleser om overganger og lærer-veiledning

Temaene var: Yrkesveiledning, PDA, Overganger mellom skole-slag og hvordan veilede lærere, Foreldresamarbeid og digitale IP'er, Når personen er smartere enn IQ-testen viser, Om erfaringsskolen i Oslo, ASD og kjønnsinkogruens, Skolevegring og utfordrende atferd

silje nine kurs

Vi planlegger turen til Slovenia!

Mellom 3 og 8 mars reiser 4 av oss på tur til Lubljana, Slovenia, i forbindelse med vår deltagelse i prosjektet Vis A Vis, som har som målsetting å heve kompetansen på autisme i Slovenia.

Vi skal delta på i alt 8 møter i løpet av uken og torsdag 7. mars skal vi bidra med fire foredrag på en heldags-konferanse om prosjektet. Her forteller arrangørene følgende:

Gratis heldags faglig utdanning til støtte for barn, unge og personer med autisme!
Innen prosjektet VIS A VIS: STØTTEMODELL FOR ANSATTE I UTDANNING inviterer vi til gratis heldags yrkesutdanning med tittelen:
Foredrag og eksempler på god praksis innen autisme
Dato: den 7. 3. 2024 9am til 5pm.
Sted : Ljubljana

Forelesere fra Norge (og SPISS):
  • Steinar Skomedal, Kravavvisningsatferd
  • Torill Fjæran-Granum, IQ scorer og realitet
  • Silje Gislefoss Netland, Bruk av makt og tvang
  • Nine Jentoft Træland, Jenter med ASD og tidlige tegn på ASD

vi skal forelese i Slovenia!

Vi har vært i Slovenia: 3. - 8. Mars 2024.

Fra 3. til 8 mars 2024 var vi på besøk til våre samarbeidspartnere i Slovenia. Her kan du se en liten video med inntrykk derfra!