Kjersti Skartveit

Pedagog

 

Kjersti SPISSbilde

Kjersti begynte i SPISS i august 2023. Hun er utdannet lærer, og har jobbet på barne- og ungdomstrinnet siden 1997 og i over 20 år med spesialundervisning, da i all hovedsak med barn og unge med autisme. Hun har også vært med å starte opp og jobbet på en forsterket avdeling for barn med autisme tilknyttet en barneskole. I tillegg til undervisning har Kjersti jobbet som koordinator for spesialundervisning.

Kjersti er sertifisert i LOGOS, og har lang erfaring med kartlegging og utredning av Dysleksi og lese- og skrive-vansker samt av  tilretteleggingsbehov. Kjersti er opptatt av at skolen skal være en arena for alle barn, hvor det er godt å være og godt å lære. Å lage gode strukturer, sette relevante mål og ha et bredt syn på hva læring er for den enkelte, er noe Kjersti mener det må jobbes med og følges opp tett. Hun tenker at alle har krav på en god skolehverdag som en viktig del av sin oppvekst.

SPESIALFELT:

  • Utredning og diagnostisering av dysleksi og lese/skrive vansker
  • Kartlegging med IVAS
  • Systemer i skolen
  • IOP, utarbeiding og bruk
  • Barn i fosterhjem

SPISS DYR MIO

Mio bor sammen med Kjersti og kan være med henne på jobb. Vi finner ut om det passer i din sak, sammen! 

E-post: kjersti@spiss.no 

Telefon: +47 99048500

Firmanavn: Kjersti Skartveit AS

Org.nr: 931 197 118

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Parksvingen 28, 1890 Rakkestad

Logo KJERSTI