Ansatte med Asperger syndrom

En praktisk guide for arbeidsgivere

  • Artnr: 2005

Beskrivelse av artikkelen

Denne boken henvender seg til arbeidsgivere som skal ansette eller har ansatt personer med høytfungerende autisme / Asperger syndrom. Boken er full av gode råd og egner seg også godt for de som skal tilrettelegge på arbeidsplassen. Tema som tas opp i boken er blant annet rekruttering, tilpassing av arbeidsoppgaver,
opplæringsstrategier, suksessfull ledelse og støtte til arbeidsgivere. Boken er praktisk rettet og inneholder en mengde tips, sjekklister og eksempler. Boken kompletterer serien om karriere for personer med høytfungerende autisme / Asperger syndrom sammen med hefte nr 9 og 10 i SPISS hefteserie.

Forfatter: NAS (National Autistic Society) & Prospects

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2009. ISBN: 978-82-8234-002-1