Linda og Lukas har autisme

Nydelig barnebok om autisme

  • Artnr: 1022

Beskrivelse av artikkelen

Linda og Lukas har autisme. Linda syns det er litt vanskelig noen ganger. Lukas syns det er ganske vanskelig hver dag.

Slik starter denne boken om autisme, laget for barn i grunnskolealder. Boken forteller om hva autisme innebærer og hvordan det kan oppleves å være klassekamerat eller søsken til en person med autisme. Vi møter 4 barn; Linda (11) og Lukas (6) har autisme. Søsknene deres, Tommy og Tiril (begge 9 år) er lillebror og storesøster. Merethe Aksnes Hellem forteller på en empatisk, tydelig og aldersadekvat måte om hvordan autisme kan påvirke både de som har det selv og de som omgås dem. Therese Frøyna Burums tegninger levendegjør innholdet på en nydelig måte. Boken passer for alle som er interesserte i temaet; barn med autisme, medelever, søsken, skolepersonell og pårørende.

Boken har i alt 85 sider, fordelt i 4 deler som kan leses separat eller som en helhet.

Forfatter: Merethe Aksnes Hellem

Illustrasjoner av: Therese Frøyna Burum

Utgitt i 2016.

ISBN: 978-82-8234-020-5