Webinaropptak: Foreldrekurs vgs. elever

Opptak av 2 timers webinar, fra 15. september, 2020

  • Artnr: 4512

Beskrivelse av artikkelen

Dette 2 timer lange webinaropptaket er for deg som har et barn i videregående skole-alder, som nettopp har fått en diagnose innen autismespekteret.

Her vil vi gå gjennom de typiske trekkene som kan observeres i denne alderen, hva det kan bety og ikke minst hva du, som forelder, kan gjøre for å støtte og hjelpe barnet ditt.

Ved kjøp av opptaket får du tilsendt en e-post med en lenke til en nettside der du finner opptaket. I tillegg ligger PDF av lysbildene som benyttes der. PDF'en kan lastes ned til din PC. 

Husk derfor å oppgi en e-postadresse vi kan sende lenken til nettsiden til!

OBS! I opptaket sies det at man kan stille spørsmål underveis. Dette gjaldt kun for de som deltok på webinaret når det ble sendt direkte.

Foredragsholder: Torill Fjæran-Granum

NB! Webinaropptaket og PDF av lysbildene dekkes av Åndsverksloven, som innebærer at videresalg og videreformidling av verket utover privat bruk, ikke er tillatt.

Les Åndsverksloven her

Se også