Webinaropptak: Jenter med ASD

Opptak av 2 timers webinar om jenter med ASD, fra 27. august, 2020

  • Artnr: 4509

Beskrivelse av artikkelen

I dette 2 timer lange webinaret, som ble sendt direkte 27. august, 2020, er fokuset på jenter og kvinner med autismespektertilstander. Som mange vet, får jenter ofte sent diagnose, fordi de ikke uten videre passer inn i de diagnosekriteriene vi har. Disse er tilpasset gutter og menns atferd og tar ikke hensyn til de ulikhetene som finnes både biologisk og kulturelt mellom gutter og jenter. Det har vist seg å være et internasjonalt problem at jenter ofte "går under radaren" ved identifisering av vansker på autismesekteret og heller oftere får diagnoser som ADD, bipoar lidelse, schizofreni eller ulike perosnlighetsforstyrrelser. Mange føler seg ikke helt hjemme i disse diagnosene og opplever at tiltakene de blir tilbudt ikke har ønsket effekt. Dersom de som utreder ikke har spesialisert kunnskap om hvordan jenter eller kvinner på autismespekteret framstår, kan dette føre til at disse jentene blir gående uten effektive støttetiltak i lang tid. Mange får ikke rett diagnose og rett hjelp før langt opp i tenårene eller i voksen alder. I mellomtiden kan de ha utviklet ulike tilleggslidelser som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og annet.

I dette webinaret snakket  Torill Fjæran-Granum om hva som kjennetegner jenter på autismespekteret, hva som skiller dem fra gutter med autismetilstander, hvordan de kan identifiseres, typiske utfordringer disse jentene og kvinnene kan ha og om gode og nyttige støttetiltak

Ved kjøp av opptaket får du tilsendt en e-post med en lenke til en nettside der du finner opptaket. I tillegg ligger PDF av lysbildene som benyttes der. PDF'en kan lastes ned til din PC. 

Husk derfor å oppgi en e-postadresse vi kan sende lenken til nettsiden til!

OBS! I opptaket sies det at man kan stille spørsmål underveis. Dette gjaldt kun for de som deltok på webinaret når det ble sendt direkte.

Foredragsholder i webinaret er Torill Fjæran-Granum.

NB! Webinaropptaket og PDF av lysbildene dekkes av Åndsverksloven, som innebærer at videresalg og videreformidling av verket utover privat bruk, ikke er tillatt.

Les Åndsverksloven her