Webinaropptak: Når hverdagen blir en maktkamp

Opptak av 2 timers webinar om PDA fra 4. juni 2020

  • Artnr: 4503

Beskrivelse av artikkelen

I dette webinaret, som ble sendt direkte 4. juni 2020, så vi nærmere på hva PDA innebærer, hva som er typiske kjennetegn og ikke minst hva vi kan gjøre for å møte og støtte personer med PDA i hverdagen. 

PDA (pathological demand avoidance) eller ekstrem kravunngåelse, er en betegnelse på en væremåte som preger mange med autisme / Asperger syndrom eller andre utviklingsforstyrrelser.

Væremåten innebærer en sterk sårbarhet for alt som kan tolkes som krav eller forventninger, både fra andre rundt og fra en selv. Personer med PDA har ofte et angstpreget forhold til situasjoner der krav og forventninger forekommer og strategien, for å skjerme seg fra dette, er ofte å vegre seg for å delta på ulike måter. Dette kan skape mang en maktkamp mellom den som har PDA og de rundt, enten det er foreldre, lærere eller andre.

Ved kjøp av opptaket får du tilsendt en e-post med en lenke til en nettside der du finner opptaket. I tillegg ligger PDF av lysbildene som benyttes der. PDF'en kan lastes ned til din PC. 

Husk derfor å oppgi en e-postadresse vi kan sende lenken til nettsiden til!

OBS! I opptaket sies det at man kan stille spørsmål via chat underveis. Dette gjaldt kun for de som deltok på webinaret når det ble sendt direkte.

Foredragsholder i webinaret er Torill Fjæran-Granum.

NB! Webinaropptaket og PDF av lysbildene dekkes av Åndsverksloven, som innebærer at videresalg og videreformidling av verket utover privat bruk, ikke er tillatt.

Les Åndsverksloven her

Se også