Nine Jentoft Træland

Førskolelærer/barnevernspedagog

 


Nine ny

Nine begynte i SPISS i januar 2022 og har over 20 års erfaring i arbeid rettet mot sårbare grupper. Hun har variert arbeidserfaring fra både institusjon, i private hjem, på skoler og i barnehager og har jobbet dag, kveld og natt. Nine har vært ledende miljøterapeut, sosiallærer, støttepedagog, assisterende styrer, veileder i hjem og ved institusjoner. Nine har sosialpedagogisk utdannelse fra Danmark og denne er godkjent som både barnevernspedagog og førskolelærer i Norge. I tillegg har hun studert drama og musikkbevegelse, veiledning & coaching og sosialpedagogikk ved universitet/høyskoler i Norge. Hun er også COS-P veileder.

Nines hjerte banker for alle mennesker, men ekstra for de innenfor autismespekteret. Kommunikasjon, struktur og forutsigbarhet er noe som opptar henne. Nine er en av gründerne av firmaet Humlens have AS, som lager feriekoloni-tilbud til barn og unge med spesielle behov.

SPESIALFELT:

  • COS-P veiledning
  • Barnehagesystemer
  • Fosterhjemsbarn og barn på institusjon
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Ufrivillig skolefravær

Holli Day bor sammen med Nine og kan være med henne på jobb. Vi finner ut om det passer i din sak, sammen!

2

E-post: Nine@spiss.no

Telefon: +47 46756657

Firmanavn: Nine Jentoft Træland

Org.nr.: 927 396 157

Besøksadresse: Rådmann Paulsensgate 30, 1461 Lørenskog

Postadresse: Fredensborgveien 27C, 0177 Oslo

samarbeidslogo Nine liten