Webinaropptak


SKROLL NEDOVER FOR Å SE ALLE WEBINAROPPTAKENE VI TILBYR

For å lese mer og kjøpe, klikk på bildet av ønsket webinaropptak

Autisme og kjønnsidentitet

Redigert opptak av et 2 timers webinar om autisme og kjønnsidentitet, fra 22. februar 2023

kr. 200,-

Foreldrekurs barnehagebarn

Opptak av 2 timers webinar, fra 8. september, 2020

Kr. 200,-

Foreldrekurs grunnskolebarn

Opptak av 2 timers webinar, fra 10. september, 2020

Kr. 200,-

Foreldrekurs videregående skolealder

Opptak av 2 timers webinar, fra 15. september, 2020

Kr. 200,-

Webinarpakke foreldre

Har ditt barn nylig fått diagnose innen autismespekteret?

Kr. 495,-

Når hverdagen blir en maktkamp

Opptak av 2 timers webinar om PDA fra 4. juni 2020

Kr. 200,-

Jenter med ASD

Opptak av 2 timers webinar om jenter med ASD, fra 27. august, 2020

Kr. 200,-

IVAS 2021

Et 2 timer langt webinaropptak om IVAS 2021

Kr. 200,-

Vil du snakke med meg?

2 timers webinar om kommunikasjon og personer med ASD og verbalspråk, fra 2. mars 2022

Kr. 200,-

Når det vanlige ikke funker

2 timers webinaropptak om å komme i posisjon, fra 6. april 2022

Kr. 175,-

IVAS DIGITAL

Om den sjette og nyeste versjonen av IVAS - et 1 time og 40 minutter langt webinaropptak fra 11.mai 2022

Kr. 200,-

Tidlige tegn på autisme

Opptak av et 2 timers webinar om mulige tegn på autisme i barnehagealder og om hva vi kan gjøre, fra 31. MAI, 2022

Kr. 200,-