Velkommen til SPISS!

SPISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå. SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp. SPISS tar oppdrag over hele landet.

SPISS tilbyr:

  • Konkret og målrettet opplæring og veiledning
  • Praktiske kurs og workshops
  • Nettbutikk som selger bøker og hefter fra SPISS Forlag, samt andre autismerelaterte produkter

Ingen henvisning nødvendig!

Vi har kort ventetid og arbeider praktisk der DU er!

.

Et lite intervju om skolevegring

Podcast om autisme og skolevegring

 

Daglig leder, Torill Fjæran-Granum i et 60 minutters intervju på Podcast, om autismespektertilstander og skolevegring.

Fra 13.august 2019. © Renate Fosum

Klikk på bildet for å høre!

 

.