VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE


 

Vi i SPISS samarbeider med både offentlige og private aktører. I de fleste sakene vi har, er det allerede andre involvert, og vi vet at et godt samarbeid på tvers av tjenesteytere gjør resultatet bedre! Sammen er vi mer enn summen av deltagere!

Under vil vi presentere noen av de faste samarbeidspartnerne vi har, samt de prosjektene vi deltar i til enhver tid.

Vi samarbeider med:

ET SPENNENDE PROSJEKT

Vi har vært med i et spennende europeisk prosjekt, sammen med en rekke organisasjoner i Slovenia og finansiert av Norway Grants. Prosjektet varte i 2 år, fra våren 2022 - høsten 2024. 

Nettsiden til prosjektet (på slovensk): VIS A VIS

Klikk på bildet ved siden av for å lese mer på norsk! Der vil vi også jevnlig oppdatere info om prosjektet.

sloveniaprosjekt