Veiledning


En-til-en veiledning

Gruppeveiledning

Kartlegging

Om betaling


Veiledning

Alle de som jobber for SPISS gir veiledning /opplæring til både fagfolk, personalgrupper og privatpersoner (inkludert personer med egen diagnose innen autismespekteret.) Veiledning bookes enten direkte med den du gjerne vil ha hjelp fra, eller via daglig leder, dersom du er usikker på hvem av oss som er best egnet til å hjelpe akkurat deg. Vi tilbyr både en-til-en veiledning og veiledning i grupper. Vårt mål med veiledning/opplæring er å sette våre kunder i stand til å kunne arbeide videre uten vår hjelp. Klikk på bildene under for å lese mer om våre veiledningstilbud!

En-til-en veiledning

Gruppeveiledning

Kartlegging

SPISS tilbyr ulike kartlegginger som kan benyttes i videre arbeid. Kartleggingen kan gjøres digitalt eller ved oppmøte på vårt kontor. Klikk på bildene under for å lese mer og bestille kartlegging!

Kartlegging av tilretteleggingsbehov, skole

For skoleelever fra og med 4. klasse, til og med ut videre-gående skole. Verktøy: IVAS skoledel.

Kartlegging av tilretteleggingsbehov, studier/jobb

For personer som har avsluttet videregående skole og eldre. Verktøy: IVAS studie-/jobbdel

Kartlegging av persepsjon

For personer i alle aldre. Intervju med foreldre, nære fagpersoner eller personen selv. Verktøy: SPC-r

Kartlegging av studie- og arbeidsferdigheter

For personer som har avsluttet videregående skole og eldre. Verktøy: Valg av Utdanning og Yrke (UtYr)

Om betaling

Veiledning

Du betaler som regel for veiledning/opplæring etter du har mottatt dette. Dersom du har avtalt en rekke møter, avtaler vi i forkant om du skal betale etter hver gang eller for eksempel en gang pr. måned eller ved avsluttet oppdrag. I noen tilfeller kan vi også avtale forhåndsbetaling. Betaling skjer enten ved at vi sender en faktura eller ev. at du betaler kontant eller via VIPPS til oss. Vi har pr. nå dessverre ingen egen kort-terminal du kan benytte.

Kartlegging 

Du betaler for kartleggingen når du mottar den avsluttende rapporten/tilbakemeldingen. I noen tilfeller kan vi avtale forhåndsbetaling. Betaling skjer enten ved at vi sender en faktura eller ev. at du betaler kontant eller via VIPPS til oss. Vi har pr. nå dessverre ingen egen kort-terminal du kan benytte.