Om betaling

SPISS er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester. 

På denne siden finner du priser for å leie inn en eller flere fra SPISS for å gi opplæring/veiledning og/eller holde kurs, samt en oversikt over våre salgsbetingelser.

Sjekk her for en oversikt over noen av de temaene vi kan holde kurs om: Tema vi kan holde kurs om. 

(Priser for varer fra nettbutikken, samt for deltagelse på kurs vi selv arrangerer, er oppgitt på henholdsvis sidene "Nettbutikk" og "Våre kurs")

Priser for å leie oss inn

Sist oppdatert 1/4, 2020

  • Opplæring/Veiledning: Kr. 1200,- pr. time

  • Kurs ("live" eller nettbasert) med ekstern arrangør: Kr. 2500,- pr. time

  • Reiseutgifter: Statens satser for kjøregodtgjørelse, samt bomavgifter og parkeringsavgifter. Dekning av billettpris for annen transportform.

Tillegg i pris: Ved oppdrag med lang reisetid tar vi kr 600,- pr time for reisetid. Kostgodtgjørelse beregnes etter statens satser. Ved oppdrag av slik karakter at vi ikke kan ta andre jobber samme dag (f.eks. pga. avstand), faktureres det for full arbeidsdag.

FRIST  FOR AVBESTILLING: 24 timer i forkant av avtalen. Dersom avtalen avbestilles senere enn dette, samt ved manglende oppmøte til avtale, faktureres det for avtalen.

For oppdrag som innebærer reisemåter som krever forhåndskjøp av billetter, må avbestilling skje i tide til å avbestille uten kostnad. Ved for sen avbestilling, belastes kunden for kjøpte billetter som ikke refunderes.

Betingelser