Kartlegging

  • IVAS
  • SPC-R
  • UtYr
  • Logos

      Om betaling

Kartlegging

SPISS tilbyr ulike kartlegginger som kan benyttes i videre arbeid. Kartleggingen kan gjøres digitalt eller ved oppmøte på vårt kontor. Klikk på bildene under for å lese mer og bestille kartlegging!

Kartlegging av tilretteleggingsbehov, skole

For skoleelever fra og med 4. klasse, til og med ut videre-gående skole. Verktøy: IVAS skoledel.

Kartlegging av tilretteleggingsbehov, studier/jobb

For personer som har avsluttet videregående skole og eldre. Verktøy: IVAS studie-/jobbdel

Sensorisk kartlegging

For personer i alle aldre. Intervju med foreldre, nære fagpersoner eller personen selv. Verktøy: SPC-r

Kartlegging av studie- og arbeidsferdigheter

For personer som har avsluttet videregående skole og eldre. Verktøy: Valg av Utdanning og Yrke (UtYr)

Om betaling

Du betaler for kartleggingen når du mottar den avsluttende rapporten/tilbakemeldingen. I noen tilfeller kan vi avtale forhåndsbetaling. Betaling skjer enten ved at vi sender en faktura eller ev. at du betaler kontant eller via VIPPS til oss. Vi har pr. nå dessverre ingen egen kort-terminal du kan benytte.