Dag Gladmann Sørheim

Dag Gladmann Sørheim

Spesialpedagog

Telefon: +47 415 24 929

E-post: dag@spiss.no

Firmanavn: Dag Gladmann Sørheim

Org.nr: 996 771 393

Postadresse: Norderhovgata 21, 0654 Oslo 

Dag Gladmann Sørheim begynte å jobbe i SPISS høsten 2013. Han er spesialpedagog med mastergrad i Læring i komplekse systemer, med spesiell vekt på atferdsanalyse og har derfor ekstra god kjennskap til tankemåter og metoder innen program som ABA, TIOBA, EIBI etc.

Dags spesialområder hos SPISS er klassemiljø, klasseledelse og inkludering, utfordrende atferd og motivasjonsstrategier og tilpasset undervisning. Han jobber også mye med atferdsendrende tiltak, samt med skolevegring og annen vegringsproblematikk. Dag er spesielt interessert i presisjonsopplæring og andre empirisk støttede opplæringsmetoder.

Dag er en populær foredragsholder som brukes både av private og offentlige kursarrangører. Han snakker ofte om tilrettelegging av undervisning, atferdsmodifiserende tiltak og empirisk støttede tilretteleggingstiltak og opplæringsmetoder.

03.10.2016 13:53