Steinar Skomedal

Steinar Skomedal

Spesialpedagog

Telefon: +47 970 66 302

E-post: steinar@spiss.no 

Firmanavn: Steinar Skomedal

Org.nr: 920 236 340

Postadresse: Nedslagsveien 8, 0687 Oslo

Steinar begynte i SPISS januar 2018. Han har hovedfag i pedagogikk fra Blindern og har tidligere jobbet som lærer ved Nordvoll skole og autismesenter i Oslo, samt ved en barnevernsinstitusjon i Ås.

Steinar har lang erfaring med personer med utfordrende atferd og derfor er en av spesialitetene hans  i SPISS håndtering av utfordrende atferd. Han jobber også med skolevegring/annen vegringsproblematikk,  tilrettelegging og strukturering av barns hverdag og skolegang, utvikling av funksjonelle verktøy for kommunikasjon og utvikling og innføring av ulike motivasjonssystemer. 

Steinar holder gjerne kurs om skolevegring, spillavhengighet og motivasjonsstrategier.

27.12.2017 13:07