Annerledes

En samling tekster av barn, unge og voksne med ASD

  • Artnr: 1019

Beskrivelse av artikkelen

Denne unike tekstsamlingen har 38 forfattere, alle med en diagnose på autismespekteret. Aldersspennet blant forfatterne er fra 9 – 72 år. Det er både
gutter, jenter, menn og kvinner fra hele landet som har bidratt med tekster om hvordan akkurat de opplever å ha en autismespekterdiagnose – å være den de er, på godt og vondt. Tekstene er skrevet på ulike måter; prosa, dikt, fagtekster og
utenfraperspektiv på seg selv og har ulik lengde, fra 1 – 10 sider. Boken er et resultat av SPISS Forlags bokprosjekt som foregikk fra januar til august 2011.

Forfattere: 38 forfattere, red: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2011. ISBN: 978-82-8234-010-6

Se også