Dino-Dani

En barnebok om å være annerledes og lete etter fellesskap

  • Artnr: 1030

Beskrivelse av artikkelen

I denne boken møter vi Adrian, som elsker å gå i dyreparken, og Dino-Dani, en ung brachiosaurus på leting etter en familie å tilhøre. Både Adrian og Dino-Dani synes at menneskene kan være vanskelige å forstå, Dino-Dani fordi han er ny i en ukjent verden og Adrian fordi han har Asperger syndrom. I løpet av boken møter de to vennene mange dyr og mennesker som hjelper dem å finne ut av hvor en skapning fra fortiden skal leve i nåtiden.

Boken er beregnet på barn i førskole- og barneskolealder og tar opp viktige tema som mobbing, kjønnsroller, å være annerledes og hva en familie kan være, i tillegg til det å ha autisme eller Asperger syndrom. Den er derfor godt egnet som utgangspunkt for samtaler og jobbing med disse temaene i barnehagen, skolen, hos behandlere, hjemme og andre steder det måtte være aktuelt.

Forfattere: Helene Larsen & Torill Fjæran-Granum

Tegninger av: Hedda Gjesti Tjäder

Layout og kreativt bildearbeid: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2019

ISBN: 978-82-8234-029-8

Se video av opplesning av de to første kapitlene her!