Gustav Koi-pakke

Tilbudspakke med begge Gustav Kois bøker!

  • Artnr: 1901

Beskrivelse av artikkelen

Her får du begge bøkene Gustav Koi har skrevet i en pakke.

Hjelp, veien mot Asperger syndrom: I denne boken forteller Gustav Koi om sitt liv, sin søken og sine tanker sett i lys av sin Asperger syndrom-diagnose, som han fikk som 59-åring. Boken inneholder mange journalutskrifter der leger, psykologer og psykiatere beskriver hvordan de har oppfattet Gustav, samt mange detaljerte beskrivelser av Gustav selv, både av problemer og av opplevelser i det vanlige livet. Boken anbefales spesielt til alle som forholder seg til voksne med Asperger syndrom, samt til de som skal stille diagnose på voksne personer.

Jakten på sannheten om Asperger syndrom: I denne boken stilles 11 spørsmål om Asperger syndrom til en rekke fagfolk samt til flere personer som selv har diagnosen. Spørsmålene dreier seg blant annet om empati, personlighet, sykdom, annerledeshet og andre viktige problemstillinger knyttet til Asperger syndrom. Blant fagfolk som har besvart spørsmålene finner vi blant annet Tony Attwood, Børge Holden og Jon Fauskanger Bjåstad. Spennvidden blant personer som selv har diagnosen er aldersmessig fra 15 til 49. I tillegg har to fedre bidratt med sine oppfatninger. Koi gjengir svarene i denne boken, reflekterer rundt dem og trekker tråder til sine egne erfaringer.

Forfatter: Gustav Koi

Utgitt i 2010 og 2011

Se også