Hjelp, veien mot Asperger syndrom

Selvbiografi av en mann som fikk sin ASD-diagnose sent i livet

  • Artnr: 1017

Beskrivelse av artikkelen

Gustav Koi fikk i en alder av 59 år diagnosen Asperger syndrom, etter å ha lett etter svar og løsninger på sine vansker siden tidlig voksen alder. Dette er hans
selvbiografi.  I denne boken forteller Gustav Koi om sitt liv, sin søken og sine tanker sett i lys av sin nye diagnose. Boken inneholder mange journalutskrifter der
leger, psykologer og psykiatere beskriver hvordan de har oppfattet Gustav, samt mange detaljerte beskrivelser av Gustav selv, både av problemer og av
opplevelser i det vanlige livet. Boken anbefales spesielt til alle som forholder seg til voksne med Asperger syndrom, samt til de som skal stille diagnose på voksne
personer.

Forfatter: Gustav Koi

Utgitt i 2010. ISBN: 978-82-8234-003-8

Se også