IVAS 2021

Informasjons- og kommunikasjonsverktøy tilpasset personer med ASD og normal IQ

 • Artnr: 4005

Beskrivelse av artikkelen

IVAS 2021 er tilpasset mennesker med autisme og IQ innen normalområdet og består av to deler; en for elever fra og med 4. klasse og ut videregående skole og en for voksne som skal ut i videreutdanning og/eller arbeid. IVAS-intervjuet skal hente systematisk informasjon om de behov personen selv mener er viktig å ta hensyn til for å fungere godt i skole, studie eller arbeid. Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9.

Konkretiseringsmaterialet i IVAS 2021 består av en «pyramide» som utgjør en gradert skala fra 1 til 6 og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene.

Kategoriene er:  

 1. Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie
 2. Arbeidsmåter
 3. Læringsstil
 4. Organisering, struktur og forutsigbarhet
 5. Stressfaktorer
 6. Sosial samhandling
 7. Sosial forståelse
 8. Selvstendighet
 9. Autisme (ASD)

Materialet er tilrettelagt slik at personen som blir intervjuet kan kompensere for sine vurderingsvansker ved å bruke denne skalaen på en konkret måte. 

IVAS har tidligere vært utgitt av Statped i 2009, 2012 og 2015 og av SPISS i 2019, men kommer her i en revidert,  oppdatert og delvis digitalisert utgave.

Når du kjøper IVAS 2021 får du:

 • Tilgang til en nettside der du finner; en E-bok og en pdf som inneholder en teoridel, manual, ideer til oppbevaring av ordkort og oversikt over ordkort for skoledel og voksendel, en pdf av inngangsspørsmål til alle kategorier, samt nedlastbare og redigerbare dokumenter av notatskjemaer for elever og voksne, exelskjema for visualisering av skårer og rapportmal. I tillegg ligger det en instruksjonsvideo om bruk og tolkning av IVAS 2021 på nettsiden.
 • En forsendelse i posten som inneholder Pyramiden i plastet A3 utgave, ordkort til elev- og voksendel i plastet papp, som må klippes opp, samt 25 små poser med lynlås, til oppbevaring av de oppklipte kortene.

HUSK! Å oppgi en e-postadresse du sjekker jevnlig - det er dit vi sender lenken til nettsiden med e-bok, dokumenter og video!

Forfattere: Unni Andersen & Ellen Kleven

Utgitt i oktober 2020

SPISS holder også kurs/workshops om IVAS - ta kontakt med Torill Fjæran-Granum for info / bestilling.

Se også