Partnerkompetanse

En E-bok om hvordan det er å være nye kjærester når den ene har et barn med ASD

  • Artnr: 1008E

Beskrivelse av artikkelen

I denne E-boken drøftes noen av de behov, ønsker og utfordringer som blir aktuelle når en ny partner skal forholde seg til et barn med autismespekterforstyrrelse. Problemstillingene blir belyst både fra forelderens og den nye partnerens perspektiv.

Forfatterne sier: Dette heftet er en subjektiv beretning om våre egne erfaringer og de tankene vi har gjort oss. Ingen av oss har spesiell kompetanse innen ekteskapsrådgivning eller på parforhold som sådanne. Vi har bare våre egne erfaringer. Vi har prøvd oss fram, gått i noen grøfter og hatt noen suksesser. Det er dette vi forteller om her. Forhåpentligvis kan våre erfaringer og refleksjoner være til nytte for andre i samme situasjon. Boken henvender seg i første rekke til foreldre til personer med autismespekterforstyrrelser og til deres nye partnere, men kan også være nyttig for de som forholder seg til foreldre og familier som rådgivere.

Av personvernhensyn er bokens forfattere anonyme.

Tidligere utgitt som trykket hefte, som E-bok: 2021

Husk å oppgi den E-postadressen du vil motta E-boken til!