Webinarpakke, foreldre

Har ditt barn nylig fått diagnose innen autismespekteret?

  • Artnr: 4513

Beskrivelse av artikkelen

I disse tre webinaropptakene går vi gjennom de typiske trekkene som kan observeres i de ulike aldrene, hva det kan bety og ikke minst hva du, som forelder, kan gjøre for å støtte og hjelpe barnet ditt.

Hvert av opptakene er på 2 timer. Det vil være en del overlapp i innhold mellom de tre webinarene.

WEBINARENE KAN OGSÅ KJØPES ENKELTVIS (Kr 200,- pr. stk) - SE UNDER

Aldrene er:

  • Barnehagealder (0-5 år)
  • Grunnskolealder (6-15 år)
  • Videregående skole-alder (15-18 år)

Webinarene er rettet mot foreldre hvis barn nylig har fått en diagnose innen autismespekteret, men kan med fordel også ses av andre pårørende, samt fagfolk i skole, avlastning og fritidstilbud, samt ansatte i ulike hjelpeinstanser som f.eks. PPT, BUP og Habiliteringstjenesten.

Ved kjøp av opptakene får du tilsendt en e-post med lenke til en nettside der du finner opptakene. I tillegg ligger PDF av lysbildene som benyttes for hvert webinaropptak. PDF'ene kan lastes ned til din PC. 

Husk derfor å oppgi en e-postadresse vi kan sende lenken til nettsiden til!

OBS! I opptakene sies det at man kan stille spørsmål underveis. Dette gjaldt kun for de som deltok på webinarene når de ble sendt direkte.

Foredragsholder: Torill Fjæran-Granum

NB! Webinaropptakene og PDF 'ene dekkes av Åndsverksloven, som innebærer at videresalg og videreformidling av verket utover privat bruk, ikke er tillatt.

Les Åndsverksloven her

Se også