• SPISSKOMPETANSE PÅ AUTISMESPEKTERTILSTANDER
  • KONKRET OG MÅLRETTET OPPLÆRING
  • FLEKSIBLE KOMMUNIKASJONSKANALER
  • PRAKTISKE KURS, BÅDE NETTBASERT OG FYSISK
  • NETTBUTIKK MED AUTISMERELATERTE PRODUKTER
  • TILPASSEDE METODER OG TILTAK

VI HAR KORT VENTETID OG KREVER INGEN HENVISNINGER!