Velkommen til SPISS!

SPISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå. SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp. SPISS tar oppdrag over hele landet.

SPISS tilbyr:

  • Konkret og målrettet opplæring og veiledning
  • Praktiske kurs og workshops
  • Nettbutikk som selger bøker og hefter fra SPISS Forlag, samt andre autismerelaterte produkter

Ingen henvisning nødvendig!

Vi har kort ventetid og arbeider praktisk der DU er!

SOMMERFERIE 2019

GOD SOMMER!

I år tar vi oss en litt lenger sommerferie enn vanlig, fordi vi samtidig er i en prosess med å flytte til nye lokaler.

Siste dag for bestilling av varer fra nettbutikken før ferien er fredag 21. juni. Disse bestillingene sendes ut med posten mandag 24. juni.

Det er selvfølgelig fullt mulig å legge inn bestillinger hele sommeren, men første dag for utsendelse av bestilte varer etter ferien er mandag 19. august.

VI ØNSKER MED DETTE ALLE VÅRE KUNDER, KLIENTER OG SAMARBEIDSPARTNERE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Vi ses til høsten i nye lokaler!

.