Priser og betingelser pr. 1/4, 2020

SPISS er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester. Under er priser for å leie en eller flere av SPISS sine medarbeidere inn for å gi opplæring/veiledning og/eller holde kurs. Sjekk her for en oversikt over noen av de temaene vi kan holde kurs om: Tema vi kan holde kurs om. 

(Priser for varer fra nettbutikken, samt for deltagelse på kurs vi selv arrangerer, er oppgitt på henholdsvis sidene "Nettbutikk" og "Våre kurs")

Våre priser

(for innleie av SPISS medarbeidere) 

  • Opplæring/Veiledning: Kr. 1200,- pr. time
  • Kurs ("live" eller nettbasert): Kr. 2500,- pr. time
  • Reiseutgifter: Statens satser for kjøregodtgjørelse, samt bomavgifter og parkeringsavgifter. Dekning av billettpris for annen transportform.

Ved oppdrag med lang reisetid tar vi kr 600,- pr time for reisetid. Dette avtales i forkant. 

Eventuell kostgodtgjørelse beregnes etter statens satser og avtales i forkant av det enkelte oppdrag.

FRIST  FOR AVBESTILLING: 24 timer i forkant av avtalen. Dersom avtalen avbestilles senere enn dette, samt ved manglende oppmøte til avtale, faktureres det for avtalen.

Avtaler som er inngått før 1/4,2020 vil beholde "gammel" pris til og med 31/8,2020. Etter dette vil de faktureres med ovenstående priser.

Betingelser